CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

KHÓA HỌC 07 QC TOOLS - 07 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

7QC có nguồn gốc từ các Doanh Nghiệp Nhật và đã phổ biến ra toàn thế giới trở thành những Công cụ quản lý chất lượng hiệu quả được hầu hết các tập đoàn lớn áp d...
Xem chi tiết

Khóa học đào tạo QA QC - Thực hành QA QC thực tế

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát và cải tiến chất lượng cho các QA,QC hiện tại đang làm việc và các bạn học viên muốn trở thành các chuyên gia kiểm soá...
Xem chi tiết

Lịch đào tạo Public năm 2020 - KNA CERT

Lịch học các khóa PUBLICS tại KNA Cert năm 2020 tại HÀ NỘI và HỒ CHÍ MINH
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) nghiên cứu, xây dựng và ban hành, tập trung vào vấn đề an....
Xem chi tiết

KHOÁ HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TÍCH HỢP VỀ THỰC PHẨM (HACCP, ISO 22000, BRC)

Hiện nay việc áp dụng riêng biệt từng hệ thống ISO đơn giản nhưng vấn đề xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống ISO tích hợp ở mỗi doanh nghiệp gặp....
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo luâ...
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo luâ...
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo luâ...
Xem chi tiết

Lịch Đào Tạo Public Năm 2019 của KNA CERT

Đón chào năm mới 2019 và Tết cổ truyền Công ty TNHH Chứng Nhận KNA triển khai các chương trình đào tạo năm 2019 với các chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng cho c...
Xem chi tiết

KHOÁ HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TÍCH HỢP (ISO 14001, ISO 9001 & ISO 45001)

Hiện nay việc áp dụng riêng biệt từng hệ thống ISO đơn giản nhưng vấn đề xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống ISO tích hợp ở mỗi doanh nghiệp gặp....
Xem chi tiết