CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) nghiên cứu, xây dựng và ban hành, tập trung vào vấn đề an....
Xem chi tiết

KHOÁ HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TÍCH HỢP VỀ THỰC PHẨM (HACCP, ISO 22000, BRC)

Hiện nay việc áp dụng riêng biệt từng hệ thống ISO đơn giản nhưng vấn đề xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống ISO tích hợp ở mỗi doanh nghiệp gặp....
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo luâ...
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo luâ...
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo luâ...
Xem chi tiết

Lịch Đào Tạo Public Năm 2019 của KNA CERT

Đón chào năm mới 2019 và Tết cổ truyền Công ty TNHH Chứng Nhận KNA triển khai các chương trình đào tạo năm 2019 với các chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng cho c...
Xem chi tiết

KHOÁ HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TÍCH HỢP (ISO 14001, ISO 9001 & ISO 45001)

Hiện nay việc áp dụng riêng biệt từng hệ thống ISO đơn giản nhưng vấn đề xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống ISO tích hợp ở mỗi doanh nghiệp gặp....
Xem chi tiết

Khóa đào tạo "Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016"

Khóa học này giúp cho học viên có kiến thức và kỹ năng đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016 như các chuyên g...
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ( BSCI, WRAP, SEDEX)

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo....
Xem chi tiết

Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn EICC (RBA)

Khóa học Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn EICC (RBA) cho Doanh Nghiệp Uy tín Chất Lượng cam kết đạt chứng chỉ đầu ra. EICC là một xu....
Xem chi tiết