CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Loạt tiêu chuẩn ISO cho lĩnh vực sản xuất thực phẩm

Theo báo cáo của UNICEF, thì cứ 3 trẻ em dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ em bị thừa hoặc thiếu cân. Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO giúp cung cấp một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp giúp đỡ cho vấn đề trên.


Thế giới của chúng ta đang bị khủng hoảng dinh dưỡng. Theo thối kê có đến 800 triệu người trên thế giới bị đói và cũng có từng đó người bị béo phì. Ngoài ra thì có hơn một nửa số trẻ em đang bị thiếu hụt các loại vitamin cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh.

Ngày lương thực thế giới được tổ chức hàng năm vào 16/10 đang cố gắng tìm cách để thay đổi tình trạng hàng tỷ người bị thiếu dinh dưỡng dưới nhiều hình thức. cố gắng tìm cách thay đổi điều đó bằng cách thúc đẩy nhận thức và hành động toàn cầu để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh cho mọi người trong một thế giới không có người chết vì đói.

THỰC PHẨM

Theo thống kê thì hệ thống ISO quốc tế có hơn 1600 tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Các tiêu chuẩn này giúp cải thiện, vận hành các phương pháp làm nông nghiệp và phân phối. , thúc đẩy sản phẩm bền vững, đồng thời đẩy mạnh anh toàn thực phẩm, dinh dưỡng. Ngoài ra, các tiêu chuẩn ISO về thực phẩm này giúp góp phần trực tiếp vào việc phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, hướng tới “ két nối nạn đói, và đạt được an toàn lương thực bền vững đến năm 2030.

Một trong số tiêu chuẩn về thực phẩm thì ISO 22000 được coi là bộ tiêu chuẩn đầy đủ hoàn chỉnh nhất giúp các tổ chức xác định và kiểm soát nguy hại an toàn thực phẩm, đảm bảo niềm tin trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. ISO cũng có một số tiêu chuẩn hướng tới phương pháp sản xuất bền vững và có trách nhiệm, như ISO 26000 về trách nhiệm xã hội và ISO 20400 về mua sắm bền vững. Những tiêu chuẩn này khuyến khích điều kiện làm việc và thúc đẩy thực hành mua hàng có đạo đức trong toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm.

Hiện đang được phát triển, thông số kỹ thuật ISO/TS 26030 - ứng dụng của ngành thực phẩm ISO 26000 - cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần giảm đói và dinh dưỡng tốt hơn trên toàn thế giới. Bằng cách cung cấp những hướng dẫn rõ ràng về cách tích hợp các vấn đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội vào chuỗi thực phẩm, nó sẽ khuyến khích tất cả các doanh nghiệp hoạt động một cách đạo đức và bền vững.

Bên cạnh đó ISO cũng có nhiều tiêu chuẩn và các tài liệu hướng dẫn trong các lĩnh vực khác cụ thể. Chính vì thế ISO 34101 được xuất bản về tính bền vững và truy xuất nguồn gốc. cacao cung cấp bộ hướng dẫn về thực hành nông nghiệp hợp lý với môi trường, truy xuất nguồn gốc về hột cacao tốt hơn và cải thiện điều kiện làm việc cho tất cả mọi thứ liên quan đến chuỗi cung ứng cacao.

Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan