CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tập đoàn LEGO tham gia Chương trình Đồ chơi Đạo đức ICTI

Tập đoàn LEGO đã trở thành công ty mới nhất tham gia vào Chương trình Đồ chơi Đạo đức với tư cách là người mua. LEGO sẽ sử dụng nền tảng Connect của chúng tôi để giám sát và quản lý các nhà cung cấp được chứng nhận trong chương trình, cũng như có thể truy cập vào thông tin chi tiết và hỗ trợ từ nhóm chuyên gia của chúng tôi. 


LEGO THAM GIA ICTI

Nhận xét về việc Tập đoàn LEGO tham gia chương trình, Carmel Giblin, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Chương trình Đồ chơi Đạo đức ICTI, cho biết chúng tôi đã làm việc với LEGO trong nhiều năm, gần đây nhất là về các dự án hỗ trợ người lao động với trẻ em bị bỏ lại ở Trung Quốc và sự phát triển của Danh sách Kiểm tra và Chứng nhận Kiểm toán mới của chúng tôi. 

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Tập đoàn LEGO với tư cách là Người mua, phản ánh cam kết của công ty về việc hỗ trợ cộng tác trong ngành để giải quyết các thách thức chung và bảo vệ công nhân sản xuất đồ chơi trên toàn cầu.

Các thành viên của Chương trình Đồ chơi Đạo đức cung cấp các công cụ hỗ trợ giúp các thương hiệu đồ chơi và nhà bán lẻ quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng, cải thiện tiêu chuẩn tại các nhà máy đồ chơi và đáp ứng mong đợi của các bên liên quan.

Người mua bao gồm quyền truy cập vào Connect, Nền tảng tìm Nguồn cung cấp Đạo đức có Trách nhiệm, cho phép các thương hiệu kết nối với các nhà máy sản xuất đồ chơi, xem và quản lý dữ liệu kiểm toán và thiết lập các cảnh báo và cập nhật tuân thủ xã hội theo thời gian thực. 

Thông tin thêm về lợi ích của Chương trình Đồ chơi Đạo đức Người mua có sẵn tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan