CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Chứng nhận hệ thống

Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 cho sản phẩm...

Tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard – 100 là tiêu chuẩn về việc kiểm nghiệm sự an toàn sản phẩm dệt lên sức khỏe của con người. ✅ Đào tạo ✅Tư vấn Oeko-Tex hiện đang....

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 37001:2016...

ISO 37001:2016 được thiết kế nhằm xây dựng văn hóa chống hố lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức và thực thi những biện pháp kiểm soát thực sự phù hợp để từ đó gi...

Tư vấn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Tư vấn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅...

ISO 28000 Là gì ? Thời cơ và những th...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Chứng Nhận ISO 28000 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HACCP

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HACCP mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo Chứng Nhận ISO 14001:2015 Quả...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo Chứng Nhận ISO 14001:2015 Quản Lý Môi Trường mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành h...

Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 9001:2015

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Chứng Nhận& Tư Vấn tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào tạo - Chứng nhận ISO 17025:2017

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào tạo - Chứng nhận ISO 17025:2017 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Chỉ số Higg Index và Hiệp hội May mặc...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Chỉ số Higg Index và Hiệp hội May mặc Bền vững mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý