CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Đào tạo và Chứng nhận Kosher

Giới thiệu về Cơ Quan chứng nhận Kosh...

Giới thiệu về Cơ Quan chứng nhận Kosher The Vaad Hoeir of St. Louis

KNA được chỉ định đại diện tại Việt N...

Hiện nay để xuất khẩu thành công vào thị trường thực phẩm Hoa Kì, Châu Âu và các nước Trung Đông thì các nhà nhập khẩu, người tiêu dùng đều yêu cầu các công....

Đào tạo – Chứng Nhận Kosher

Dịch vụ Đào Tạo - Chứng nhận KOSHER cho các Doanh Nghiệp chế biến thực phẩm. Giúp bạn có được giấy chứng nhận Kosher nhanh gọn và uy tín nhất thế giới.