CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

✅ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 - Người thuộc nhóm An toàn vệ sinh viên. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công t...

Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hà...

✅ Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hàng hóa của PVH ✅ là Chương Trình có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn đap đức vượt xa cả hiệu quả kinh doanh và kết quả....

Khóa học huấn luyện Chứng chỉ An toàn...

✅ Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả và tiến độ công trình. ✅ Trong thời gian qua có rất nhiều các vụ tai nạn nghiêm tr...

RCS - Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế quố...

✅ Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế RCS được phát triển bởi Textile Exchange, ✅ một tổ chức phi lợi nhuận quan trọng nhất giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và có t...

OCS – Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ

✅ OCS – Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 5-100% nguyên liệu hữu cơ. ✅ Đây là tiêu chuẩn n...

GOTS – Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn...

GOTS được công nhận như là tiêu chuẩn gia công hàng đầu thế giới cho hàng dệt từ sợi hữu cơ. Nó không chỉ đảm bảo thực vật được trồng hữu cơ, mà còn đòi hỏi...

Đào tạo thực hành Kaizen

✅ Chương trình đào tạo Nhận thức – Kỹ thuật - Thực hành Kaizen do KNA Cert xây dựng dành riêng cho Doanh nghiệp, ✅ nhằm cung cấp cho các thành viên của công ty....