CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Giới thiệu về Cơ Quan chứng nhận Kosher The Vaad Hoeir of St. Louis

Giới thiệu về Cơ Quan The Vaad Hoeir of St. Louis

The Vaad Hoeir of St. Louis là ngôn ngữ do thái. Trong tiếng anh có nghĩa là cộng đồng chính thống hoa kì của ST. Louis.

  • OV là viết tắt của chứng nhận kosher của Vaad Hoeir of St. Louis.
  • OV cũng là dấu hiệu cho thấy một sản phẩm được chứng nhận Kosher bởi Vaad Hoeir of St. Louis.
  • Biểu tượng OV là nhãn hiệu đã đăng kí tại Hoa Kỳ và chỉ có thể được đặt trên các sản phẩm được chứng nhận bởi OV.

Vaad Hoeir of St. Louis (OV) cung cấp công nghệ hiện đại nhất để giúp quý vị quản lý chứng nhận kosher của quý vị. Là một khách hàng của OV, quý vị sẽ có quyền sử dụng thương hiệu DigitalKosher™, hệ thống quản lý trực tuyến cho phép quý vị cất giữ, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ thông tin về các sản phẩm kosher của quý vị và các thành phần nguyên liệu mà quý vị mua.
 
  • OV cung cấp dịch vụ nhiệt tình và thân thiện. Do địa điểm trung tâm của chúng tôi tại Hoa Kỳ, nên nhân viên của chúng tôi nhanh chóng sử dụng dịch vụ vận chuyển nước ngoài bất kỳ lúc nào phát sinh nhu cầu tham quan nhà máy.
  • Chuyên viên của OV đã được huấn luyện ớ mức cao nhất và kết hợp với những năm trải nghiệm về luật khoa học thực phẩm và thực phẩm kosher.
  • Nhãn OV đơn giản. Người tiêu dùng các sản phẩm kosher có thể nhận biết dễ dàng các sản phẩm mà họ muốn khi họ nhìn thấy biểu tượng OV.
  • OV được nhận biết khắp thế giới. Các cơ quan thẩm quyền và người tiêu dùng kosher trên toàn thế giới nhận biết biểu tượng OV và liên tưởng đến sản phẩm này với các tiêu chuẩn cao nhất về chứng nhận kosher.

logo của chứng nhận ov kosher

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan