CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Giới thiệu

KNA CERTIFICATION (KNA Cert) là tổ chức Đào tạo và Chứng nhận Hệ thống quản lý, được ra đời, phát triển và NHẬN DIỆN thương hiệu dựa trên 2 nguyên tắc cốt lõi của hoạt động chứng nhận:  Knowledge & Assurance  (KNA).  Qua đó, KNA Cert thấu hiểu vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm tới định vị và phát triển tri thức tổ chức; đồng thời lấy đảm bảo sự phù hợp là nguyên tắc hoạt động ngành nghề.

Với nỗ lực không ngừng, KNA Cert mong muốn hướng đến cải tiến chất lượng cho khách hàng và cho chính bản thân Chúng tôi. Đó cũng là tiền đề để “ Quality Innovation” trở thành Slogan xuyên suốt quá trình hoạt động, như một lời cam kết về chính sách chất lượng của tổ chức.


DỊCH VỤ CỦA KNA CERT CUNG CẤP

- Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý

- Chứng Nhận Hợp Chuẩn Hợp Quy

- Tư Vấn Trách Nhiệm Xã Hội 

- Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào Tạo Huấn Luyện


NĂNG LỰC CÔNG TY KNA

Chia sẻ