CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Khách hàng

Sứ mệnh của KNA CERT là mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, giúp khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh bằng cách đưa ra các dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất trên thế giới.

Chia sẻ