CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Khóa đào tạo "Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016"

Khóa học này giúp cho học viên có kiến thức và kỹ năng đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016 như các chuyên g...
Xem chi tiết

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ( BSCI, WRAP, SEDEX)

Khóa học này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về các lĩnh vực trách nhiệm xã hội và sự phát triển và nội dung của mô hình các quy tắc ứng xử theo....
Xem chi tiết

Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn EICC (RBA)

Khóa học Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn EICC (RBA) cho Doanh Nghiệp Uy tín Chất Lượng cam kết đạt chứng chỉ đầu ra. EICC là một xu....
Xem chi tiết