CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Checklist đánh giá SMETA

“Checklist đánh giá SMETA” là danh sách rất cần thiết cho các đơn vị, cơ sở hoạt động trong mọi lĩnh vực để chứng minh việc tuân thủ trách nhiệm xã hội.


>> Xem thêm: Muốn trở thành thành viên của SEDEX cần làm những gì ? 


CHECKLIST SMETA

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ SMETA VỀ VỀ MÔI GIỚI LAO ĐỘNG

 • Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo người lao động theo hợp đồng không phải trả phí tuyển dụng quá mức hoặc phải nộp tiền đặt cọc với người môi giới lao động của họ không?
 • Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo quyền tự do đi lại của lao động hợp đồng không bị hạn chế một cách vô lý không?
 • Cơ sở của bạn có sẵn một hệ thống để đảm bảo rằng các nhà cung cấp lao động theo hợp đồng tuân thủ tất cả các luật lao động có liên quan không?

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ SEDEX – SMETA VỀ MÔI TRƯỜNG

 1. Hệ thống quản lý và đào tạo
 • Cơ sở của bạn có sẵn hệ thống quản lý hay đang phát triển hệ thống quản lý để đánh giá rủi ro môi trường liên quan đến sản xuất không?
 • Hệ thống quản lý cơ sở của bạn có tuân thủ các luật và quy định hiện hành về môi trường không?
 1. Phát thải khí nhà kính (GHG) & Sử dụng năng lượng
 • Cơ sở của bạn có giám sát và theo dõi mức tiêu thụ năng lượng và tiến hành kiểm toán năng lượng tại chỗ không?
 • Cơ sở của bạn có một hệ thống để giảm tác động môi trường của việc sử dụng năng lượng và khí nhà kính không?
 1. Khí thải
 • Cơ sở của bạn có thường xuyên kiểm tra lượng khí thải (ví dụ như NOx, SOx, thủy ngân, các chất ô nhiễm không khí nguy hiểm) không?
 • Cơ sở của bạn có một hệ thống để quản lý khí thải không?
 1. Quản lý nước
 • Cơ sở của bạn có hệ thống để quản lý và giám sát việc rút và tiêu thụ nước không?
 • Cơ sở của bạn có chương trình và / hoặc thủ tục để giảm sử dụng nước hoặc tái sử dụng / tái chế nước không?
 1. Quản lý chất thải
 • Cơ sở của bạn có chương trình và / hoặc thủ tục để giảm thiểu hoặc loại bỏ ô nhiễm và chất thải trong hoạt động của mình không?
 • Cơ sở của bạn có chương trình tái chế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ô nhiễm và chất thải trong hoạt động của mình không?
 1. Bao bì
 • Cơ sở của bạn có mục tiêu và chỉ tiêu để giảm, tái sử dụng và tái chế lượng bao bì được sử dụng cho các sản phẩm của mình không?
 • Cơ sở của bạn có kết hợp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế bao bì trong thực hành thu mua của mình không?
 1. Phòng ngừa ô nhiễm
 • Cơ sở của bạn có đặt ra các mục tiêu liên quan đến việc loại bỏ hoặc giảm thiểu các chất độc hại tại chỗ không?
 • Cơ sở của bạn có tiến hành các xét nghiệm để xác định tác động đến đất và nước ngầm từ các hoạt động của cơ sở không?
 1. Nguyên liệu thô khác
 • Cơ sở của bạn có lưu trữ tất cả các hóa chất được sử dụng, lưu trữ, chế biến và sản xuất không?
 • Cơ sở của bạn có chương trình và / hoặc thủ tục để giảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên (ngoài nước) và thúc đẩy các thực hành tài nguyên thiên nhiên bền vững không?
 1. Vận tải
 • Cơ sở của bạn có sẵn các mục tiêu và chương trình để giảm các tác động đến tính bền vững tổng thể bằng cách quản lý hậu cần vận tải (ví dụ: ưu tiên các phương thức vận tải có tác động thấp) không?

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ SMETA VỀ XÃ HỘI

 1. Quản lý nơi làm việc
 • Cơ sở của bạn có chính sách trách nhiệm doanh nghiệp bằng văn bản hoặc tuyên bố cam kết xác định cách tiếp cận của nó đối với các tiêu chuẩn lao động, sức khỏe và an toàn không?
 • Cơ sở của bạn có chính sách cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em không?
 1. Sức khỏe & An toàn của Cơ sở
 • Cơ sở tuân thủ các luật và quy định nào về môi trường, sức khỏe và an toàn?
 • Cơ sở của bạn có chứng nhận OHSAS 18001, ISO 45001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 hoặc OSHA VPP cập nhật không?
 1. Quản lý Khẩn cấp Cơ sở
 • Cơ sở của bạn có các trạm sơ cứu đầy đủ, không khóa ở mọi nơi sản xuất không?
 • Tất cả nhân viên có được đào tạo về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn không?
 • Cơ sở của bạn có hoạt động mà không bị thương nặng và / hoặc tử vong trong năm qua không?
 1. Ký túc xá
 • Tất cả các lối thoát hiểm đều được mở khóa từ bên trong và không bị cản trở phải không?
 • Các điều kiện sống trong ký túc xá có sạch sẽ, an toàn và được làm mát, sưởi ấm, chiếu sáng và thông gió đầy đủ không?
 • Các phòng ở ký túc xá có nằm trong (các) tòa nhà riêng biệt với khu vực sản xuất không?
 1. Cưỡng bức lao động
 • Cơ sở của bạn có sử dụng lao động cưỡng bức không?
 • Có bất kỳ người lao động nào bị ràng buộc, nợ nần hoặc nghĩa vụ khác đối với cơ sở hoặc với các nhà môi giới lao động không?
 • Người lao động có được tự do thôi việc bất cứ lúc nào mà không bị phạt, có đưa ra thông báo hợp lý không?
 1. Lao động trẻ em & Lao động trẻ
 • Cơ sở của bạn có sử dụng lao động trẻ em (lao động dưới 14 hoặc 15 tuổi) không?
 • Người lao động trẻ (trên độ tuổi tối thiểu theo luật định nhưng dưới 18 tuổi) có yêu cầu hạn chế về bảo vệ có được tuyển dụng theo luật không?
 • Có người lao động trẻ nào làm công việc ban đêm, công việc độc hại, hoặc họ có phải chịu rủi ro từ hóa chất, máy móc, dụng cụ hoặc quá lạnh, quá nóng, hoặc tiếng ồn không?
 1. Phân biệt đối xử
 • Cơ sở của bạn có các chính sách nhân sự bằng văn bản dành cho việc tuyển dụng, lương, phúc lợi, chấm dứt hợp đồng và / hoặc nghỉ hưu để ngăn chặn sự phân biệt đối xử không?
 • Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo nhân viên được trả lương ngang nhau cho công việc như nhau, bất kể các yếu tố không?
 1. Tự do Hiệp hội & Thương lượng Tập thể
 • Có bất kỳ luật hoặc quy định nào tại quốc gia / khu vực hoạt động của cơ sở liên quan đến quyền tự do gia nhập hoặc thành lập công đoàn hoặc tổ chức của người lao động do họ tự lựa chọn và thương lượng tập thể không?
 • Người lao động có được tự do tham gia hoặc thành lập công đoàn hoặc tổ chức của người lao động do họ tự lựa chọn và thương lượng tập thể, nếu được pháp luật cho phép không?
 1. Quấy rối & Lạm dụng
 • Cơ sở của bạn có chính sách chính thức bằng văn bản nêu rõ cam kết ngăn chặn hành vi quấy rối và lạm dụng tại nơi làm việc không?
 • Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo nơi làm việc không có hành vi ngược đãi thân thể, trừng phạt thân thể, tiếp xúc thân thể với ý định gây thương tích hoặc đe dọa, và các biện pháp kỷ luật gây khó chịu về thể chất không?
 1. Lương
 • Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả người lao động được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu hợp pháp cho giờ làm việc tiêu chuẩn không?
 • Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả công nhân được trả mức lương làm thêm giờ hợp pháp không?
 1. Giờ làm việc

Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả công nhân được nghỉ ít nhất một ngày trong bảy ngày không?

Cơ sở của bạn có các thủ tục để đảm bảo tất cả thời gian làm thêm giờ tại cơ sở là tự nguyện không?


CHECKLIST KIỂM TRA SMETA VỀ QUẢN LÝ

 1. Trách nhiệm giải trình
 • Cơ sở của bạn có đại diện quản lý được giao trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật, quy định và quy tắc về môi trường không?
 • Cơ sở của bạn có đại diện quản lý được giao trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các luật, quy định và quy tắc về lao động, sức khỏe và an toàn không?
 • Cơ sở của bạn đã tiến hành đánh giá (các) hệ thống quản lý môi trường của mình trong năm qua chưa?
 1. Than phiền & Biện pháp khắc phục
 • Cơ sở của bạn có áp dụng các thủ tục khiếu nại hiệu quả để cho phép nhân viên đưa các vi phạm và / hoặc mối quan ngại về môi trường và / hoặc liên quan đến công việc để ban quản lý chú ý theo cách ẩn danh mà không sợ bị trả thù không?
 • Cơ sở của bạn có sẵn các thủ tục để điều tra các báo cáo về các vi phạm và / hoặc các mối lo ngại liên quan đến môi trường và / hoặc liên quan đến công việc không?
 1. Quản lý nhà cung ứng
 • Cơ sở có những thủ tục nào để đảm bảo rằng các nhà cung cấp, bao gồm cả các nhà môi giới lao động, hoạt động tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về môi trường và lao động?
 • Cơ sở có những thủ tục nào để đánh giá và quản lý các rủi ro đã xác định liên quan đến thực hành lao động của các nhà cung cấp, bao gồm cả các nhà môi giới lao động?
 1. Sự tham gia của các bên liên quan
 • Cơ sở của bạn có thường xuyên thu hút các bên liên quan tham gia vào các chiến lược bền vững, công bố thông tin và hiệu quả hoạt động, bao gồm các nhóm cộng đồng, nhân viên, tổ chức phi chính phủ và chính phủ?
 • Cơ sở có những thủ tục nào để kết hợp đầu vào của các bên liên quan vào các chiến lược hoạt động và kinh doanh của mình?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là một phần của Checklist đánh giá SMETA, để nhận được toàn văn Checklist, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com


Nếu anh chị đang tìm hiểu về SEDEX thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng cho doanh nghiệp: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :