CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Những Yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Việc xây dựng hệ thống quản lý dành cho các doanh nghiệp thực phẩm khá phức tạp và khó đối với những doanh nghiệp mới bắt đầu tiếp cận với ISO 22000. Để áp dụng thành công theo bộ tiêu chuẩn quốc tế này cần nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 một cách bài bản. Trong bài viết này KNA sẽ chia sẻ đến bạn các yêu cầu của iso 22000 để doanh nghiệp của bạn nắm được rõ.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ISO 22000:2018

Trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu nói chung có khá nhiều hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC vv. Tuy nhiên hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo ISO 22000 được áo dụng nhiều nhất và phổ biến nhất hiện nay.

Phiên bản ISO 22000:2018 được tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO chính thức mới ban hành vào tháng 6/2018 nhằm đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức có bất cứ quy mô và bất kỳ tại giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác

ISO 22000:2018 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm với các nguyên tắc cơ bản của các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó đã được thiết kế để tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001 và có thể được thực hiện trong một hệ thống quản lý tích hợp.

ISO 22000:2018 quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS) là một tổ chức phải thực hiện để chứng minh khả năng của mình để liên tục sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng cuối cùng.

Tiêu chuẩn này kết hợp các yếu tố chính để cho phép quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm bao gồm: tích hợp các nguyên tắc của HACCP và trình tự ứng dụng được phát triển bởi Ủy ban Codex Alimentarius, hệ thống quản lý, kiểm soát các nguy cơ an toàn thực phẩm thông qua các chương trình điều kiện tiên quyết và kế hoạch HACCP; tương tác thông tin liên lạc với nhà cung cấp, khách hàng, quản lý và người tiêu dùng và cải tiến liên tục và cập nhật của hệ thống quản lý.

Các tiêu chuẩn ISO 22000:2018 bao gồm:

 • ISO 22000: 2018 hệ thống – Các yêu cầu cho bất kỳ tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Đây là bộ tiêu chuẩn iso 22000 mới nhất.
 • ISO/TS 22002-1: 2009 (BSI-PAS 220: 2008) – Chương trình tiên quyết trong sản xuất thực phẩm an toàn
 • ISO 22003: 2013- Yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • ISO 22004: 2014 Hệ thống quản lý hướng dẫn áp dụng FSMS
 • ISO 22005: 2007 Truy xuất nguồn gốc trong thức ăn và thực phẩm chuỗi-Nguyên tắc chung và các yêu cầu cơ bản cho thiết kế hệ thống và thực hiện

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 22000:2018

 • ISO 22000:2018 có thể Áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.
 • Hệ thống ISO 22000:2018 tương thích với các nguyên tắc HACCP của Codex.
 • Tiêu chuẩn ISO 22000 phù hợp cho việc cấp giấy chứng nhận của Tổ chức đánh giá độc lập bên thứ ba.
 • Tương thích trong việc tích hợp với các điều khoản hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.
 • Hệ thống phương pháp tiếp cận, chứ không phải là cách tiếp cận sản phẩm.
 • Xay dựng niềm tin cho khách hàng về những sản phẩm mà doanh nghiệp bạn cung cấp.
 • Hệ thống xây dựng bài bản sẽ giúp cắt giảm chi phí sản xuất đi giúp gia tăng lợi nhuận trong dài hạn.

ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 có liên quan đến tổ chức của bạn?

 • ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 đã được phát triển để hỗ trợ hài hòa hóa các cách tiếp cận để quản lý an toàn thực phẩm, không chỉ cho một phần của chuỗi thức ăn, nhưng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm và các tổ chức cung cấp cho các chuỗi thức ăn, vật liệu và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thực phẩm.
 • Ví dụ về các tổ chức có thể áp dụng ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 bao gồm:

Chuỗi thức ăn trực tiếp:

 • Nông dân
 • Người trồng
 • Thức ăn sản xuất
 • Thực phẩm các nhà sản xuất và chế biến
 • Sản xuất thành phần thực phẩm
 • Thực phẩm lưu trữ, phân phối và các tổ chức vận tải
 • Caterers
 • Các nhà bán lẻ
 • Các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm như nhà hàng và các cửa hàng thức ăn nhanh

Chuỗi thực phẩm gián tiếp:

 • Các nhà sản xuất hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 • Các nhà sản xuất thiết bị được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 • Các nhà sản xuất thiết bị làm sạch và khử trùng.
 • Các nhà sản xuất của vật liệu đóng gói.
 • Cung cấp dịch vụ.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 22000:2018: Cách tiếp cận dựa trên rủi ro


CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 22000:2018

Muốn áp dụng ISO 22000:2018 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành công đòi hỏi các Doanh Nghiệp/ tổ chức cần xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bài bản. Việc xây dựng cần có kế hoạch, lộ trình và được hệ thống bằng văn bản hóa và thực hiện theo các yêu cầu dưới đây:

 • Đầu tiên doanh nghiệp cần thiết lập quy trình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; để áp dụng việc quản lý an toàn thực phẩm trong tổ chức; doanh nghiệp từ việc lập và quản lý kế hoạch, các hoạt động có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Cần xây dựng chương trình tiên quyết tại chỗ để tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ và ngăn nắp cho doanh nghiệp.
 • Hệ thống ISO 22000:2018 muốn phát huy hiệu quả cần phải thiết lập kế hoạch phân tích mối nguy và những biện pháp nhằm kiểm soát chúng cũng như loại hoàn toàn mối nguy hiểm về an toàn thực phẩm. Đây là một trong các yêu cầu của iso 22000:2018 khá quan trọng cần phải thực hiện.

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn ISO 22000 như sau:

 • Khi áp dụng ISO 22000 cần doanh nghiệp phải có ban quản lý hàng đầu (ban ISO); họ là người có trách nhiệm đưa ra những chính sách; về An toàn thực phẩm tổng thể cho toàn tổ chức, doanh nghiệp.
 • Để thành công cần lập kế hoạch một cách cụ thể và chi tiết, thiết kế hệ thống quản lý và tiến hành ghi chép lại hệ thống.Văn bản hóa các kế hoạch và quy trình cụ thể để phổ biến dễ dàng cho từng bộ phận.
 • Duy trì toàn bộ hồ sơ, tài liệu về hiệu suất của hệ thống.
 • Thành lập Đội An toàn Thực phẩm bao gồm một nhóm các cá nhân có trình độ.
 • Xác định những thủ tục truyền thông để có thể giao tiếp hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và cả nội bộ công ty.
 • Xây dựng kế hoạch khẩn cấp.
 • Doanh Nghiệp cần tiến hành các buổi họp đánh giá nội bộ về hiệu quả của hoạt động của FSMS.
 • Thực hiện những chương trình tiên quyết.
 • Thực hiện theo 7 nguyên tắc của tiêu chuẩn HACCP.
 • Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc để tiến hành xác định sản phẩm.
 • Thiết lập hệ thống hành động nhằm kiểm soát, khắc phục những sản phẩm không phù hợp.
 • Cung cấp đầy đủ nguồn lực để đảm bảo hệ thống FSMS. Có thể hoạt động hiệu quả, bao gồm những nhân viên có trình độ; được đào tạo, hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ; hiện đại và môi trường làm việc thích hợp để thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Duy trì việc thu hồi sản phẩm..
 • Kiểm soát những thiết bị đo lường và thiết bị giám sát.
 • Các yêu cầu của iso 22000 cần thành lập và duy trì việc kiểm toán nội bộ.

Các yêu cầu về con người khi thực hiện tiêu chuẩn ISO 22000 – HACCP


LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KNA CERT 

 • Tổ chức chứng nhận KNA CERT thực hiện đánh giá hệ thống quản lý một cách có hệ thống và độc lập để xác định những điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến.

 • Tổ chức chứng nhận KNA CERT sử dụng lịch trình đánh giá được hoạch định sẵn để đảm bảo hệ thống quản lý đáp ứng các mục tiêu và thực hiện cải tiến liên tục đối với những vấn đề mấu chốt.

 • Tổ chức chứng nhận KNA CERT có thể chứng nhận ISO 22000 kết hợp với hệ thống quản lý theo ISO 9001, mang lại những lợi ích thiết thực khác cho tổ chức doanh nghiệp.


LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC KNACERT HỖ TRỢ TỐT NHẤT

 • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA

 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222

 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status