CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tìm kiếm tổ chức/ học viên được chứng nhận

Thông tin tổ chức

Công ty TNHH YT Solution Vina
Mã chứng nhận: KAC21/02421
Ngày cấp: 21/10/2021
Ngày hết hiệu lực: 20/10/2024
Phạm vi chứng nhận

Sản xuất, gia công mạch 


Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015


DMCA.com Protection Status