CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tìm kiếm tổ chức/ học viên được chứng nhận

Thông tin tổ chức

CÔNG TY TNHH INNOVATION TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Mã chứng nhận: KAC21/02391
Ngày cấp: 15/04/2021
Ngày hết hiệu lực: 14/04/2024
Phạm vi chứng nhận

Sản xuất tai nghe không dây hoàn toàn và tai nghe không dây Bluetooth


Tiêu chuẩn đánh giá

Chứng nhận ISO 9001:2015


DMCA.com Protection Status