CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tìm kiếm tổ chức/ học viên được chứng nhận

Thông tin tổ chức

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÂM HOÀNG MINH
Mã chứng nhận: KAC21/02400
Ngày cấp: 10/06/2021
Ngày hết hiệu lực: 09/06/2024
Phạm vi chứng nhận

Sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí


Tiêu chuẩn đánh giá

Chứng nhận ISO 9001:2015


Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :