CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tìm kiếm tổ chức/ học viên được chứng nhận

Thông tin tổ chức

Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Di Phong
Mã chứng nhận: KAC21/02409
Ngày cấp: 25/06/2021
Ngày hết hiệu lực: 24/06/2024
Phạm vi chứng nhận

Sản xuất bao bì Plastic


Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015


DMCA.com Protection Status