KNA 认证有限公司

"Quality Innovation"

使命与愿景

使命与愿景

通过不断努力建立组织的核心价值, KNA Cert 期望在2020年成为越南排名前十的认证组织。


SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Chia sẻ
DMCA.com Protection Status