CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Dịch vụ

Tư Vấn ICTI - Hiệp hội Quốc tế về ngà...

✅ Tiêu chuẩn ICTI (International Council of Toy Industries) ✅ là iệp hội Quốc tế về ngành Công Nghiệp đồ chơi trên toàn thế giới. Đây là một hiệp hội có bao gồm...

Tư Vấn GSV - Chương Trình Đánh Giá An...

✅ Chương trình GSV (Global Security Verification) ✅ là Chương Trình Đánh Giá An Ninh Toàn Cầu có những giải pháp về an ninh, cung cấp cho doanh nghiệp những thô...

Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hà...

✅ Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hàng hóa của PVH ✅ là Chương Trình có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn đap đức vượt xa cả hiệu quả kinh doanh và kết quả....

Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 9001:2015

KNA Cert là tổ chức Tư vấn & cấp Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo Chứng Nhận ISO 14001:2015 Quả...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo Chứng Nhận ISO 14001:2015 Quản Lý Môi Trường mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành h...

ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HACCP

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HACCP mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 13485:2016 C...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 13485:2016 Cho Sản Phẩm Y Tế mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành....

Tư vấn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Tư vấn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅...

Đào tạo - Chứng nhận ISO 22000:2018 -...

KNACERT chuyên Đào tạo & Chứng nhận Vệ sinh An toàn Thực phẩm với Tiêu chuẩn ISO 22000:2018. ☎ LIÊN HỆ NGAY!

Đào tạo Chứng nhận CE Marking

✅ CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” ✅ có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. ✅ Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp...