CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Dịch vụ

Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hà...

PVH Corp có tên gọi cũ là Tập đoàn Phillips-Van Heusen. Đây là một công ty quần áo của Mỹ, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Van Heusen, Tommy Hilfiger , Cal...

Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 9001:2015

KNA Cert là tổ chức Tư vấn & cấp Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo Chứng Nhận ISO 14001:2015 Quả...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo Chứng Nhận ISO 14001:2015 Quản Lý Môi Trường mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành h...

ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HACCP

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN HACCP mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 13485:2016 C...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 13485:2016 Cho Sản Phẩm Y Tế mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành...

Đào tạo - Chứng nhận ISO 22000:2018 -...

KNACERT chuyên Đào tạo & Chứng nhận Vệ sinh An toàn Thực phẩm với Tiêu chuẩn ISO 22000:2018. ☎ LIÊN HỆ NGAY!

Tư vấn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Tư vấn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅...

Đào tạo Chứng nhận CE Marking

- CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp l...

Giới Thiệu Tổ Chức Thử Nghiệm, Hiệu C...

Là một tổ chức thử nghiệm, kiểm tra, hiệu chuẩn và chứng nhận độc lập. Chúng tôi có thể đánh giá và kiểm tra thường xuyên đảm bảo năng lực kỹ thuật của chúng tô...

Chứng nhận CE cho sản phẩm kết cấu th...

Cấu trúc kim loại được sử dụng trong các công trình xây dựng nhằm cung cấp độ bền cơ học, độ ổn định và khẳ năng chống cháy. Tất cả các bộ phận kết cấu và bộ dụ...