CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Đào Tạo huấn luyện

Khóa học tiêu chuẩn ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 An ninh thông tin là gì? Bảo đảm tính riêng tư cho những thông tin của bạn với hệ thống được chứng nhận ISO/IEC 27001 và thể hiện bạn có thể k...

Đào tạo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 là bộ tiêu chuẩn quản lý năng lượng nhằm giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả sử dụng năng lư...

Đào Tạo Thực Hành 5S

Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền tảng để áp dụng thành công....

Khóa Đào Tạo Tiêu chuẩn IATF 16949:20...

Tư vấn - Đào Tạo Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 cho các Doanh Nghiệp sản xuất chế tạo IATF 16949:2016. Mục tiêu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là phát triển một hệ....

Quản lý chất lượng toàn diện-TQM

Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi....

Đào tạo thực hành Lean Manufacturing

Sản xuất tinh gọn là gì? Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng....

Khóa học huấn luyện Chứng chỉ An toàn...

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả và tiến độ công trình. Trong thời gian qua có rất nhiều các vụ tai nạn nghiêm trọ...

Đào tạo thực hành Kaizen

Chương trình đào tạo Nhận thức – Kỹ thuật - Thực hành Kaizen do KNA Cert xây dựng dành riêng cho Doanh nghiệp, nhằm cung cấp cho các thành viên của công ty c...