CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

Đánh giá An ninh chuỗi cung ứng tuân...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đánh giá An ninh chuỗi cung ứng tuân thủ Walmart (SCS) mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành...

Đào Tạo - Chứng Nhận VietGAP

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo - Chứng Nhận VietGAP mới nhất với Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng PEFC

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng PEFC mới nhất với Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Khóa học tiêu chuẩn ISO 27001:2013

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào tạo Khóa học tiêu chuẩn ISO 27001:2013 mới nhất ✅ với Chuyên gia giàu kinh nghiệm Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào tạo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào tạo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào Tạo Thực Hành Phương Pháp 5S

✅ KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo Thực Hành 5S mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Đào tạo Chứng nhận hợp chuẩn đèn LED

✅ Để có thể lưu thông sản phẩm đèn LED trên thị trường bắt buộc các sản phẩm phải thực hiện công bố chứng nhân hợp chuẩn đèn LED. ✅ Công ty chứng nhận Hợp chuẩn...

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

✅ KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế Giá thành hợp lý

Chứng nhận tiêu chuẩn ORGANIC

✅ KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Chứng nhận tiêu chuẩn ORGANIC mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế Giá thành hợp lý

Hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép l...

✅ KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế Giá thành hợp lý