CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CARB P2 – CÔNG NHẬ...

Chứng nhận CARB P2 (CARB P2 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận CARB P2 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo....

Chứng Nhận Halal - Công Nhận Quốc Tế

Chứng nhận HALAL (HALAL certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận HALAL có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của các sản...

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SBP – CÔNG NHẬN QU...

Chứng nhận SBP (SBP certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận SBP có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn S...

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN OEKO-TEX 100 – CÔN...

Chứng nhận OEKO-TEX 100 (OEKO-TEX 100 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận OEKO-TEX 100 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá s...

Chứng nhận hợp chuẩn Mương parabol bê...

Chứng nhận hợp chuẩn Mương parabol bê tông cốt sợi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Mương parabol bê tông cốt sợi với Tiêu chuẩn quốc g...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông thủy côn...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông thủy công là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bê tông thủy công với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8218:2009

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông...

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Vữa cho bê tông nhẹ với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9028:2011

Chứng nhận hợp chuẩn Ngói tráng men t...

Chứng nhận hợp chuẩn Ngói tráng men là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ngói tráng men với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7195:2002.

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Poóc lăn...

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Poóc lăng trắng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Xi măng Poóc lăng trắng với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5691...

Chứng nhận hợp chuẩn Mặt đường bê tôn...

Chứng nhận hợp chuẩn Mặt đường bê tông nhựa bóng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Mặt đường bê tông nhựa bóng với Tiêu chuẩn quốc gia T...
DMCA.com Protection Status