CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cốt lưới th...

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cốt lưới thép là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Kính cốt lưới thép với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7456:2004

Chứng nhận hợp chuẩn Ngói màu xi măng...

Chứng nhận hợp chuẩn Ngói màu xi măng cát là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ngói màu xi măng cát với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1453:1986

Chứng nhận hợp chuẩn Bột màu xây dựng...

Chứng nhận hợp chuẩn Bột màu xây dựng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bột màu xây dựng với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5696:1992

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch canxi silic...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch canxi silicat là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Gạch canxi silicat với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2118:1994

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Tro bay...

Chứng nhận hợp chuẩn Tro bay là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Tro bay với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10302:2014

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng xây trát...

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng xây trát là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Xi măng xây trát với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9202:2012

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hóa học...

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hóa học cho bê tông là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Phụ gia hóa học cho bê tông với Tiêu chuẩn ASTM C494

Chứng nhận hợp chuẩn Cốp pha nhựa dùn...

Chứng nhận hợp chuẩn Cốp pha nhựa dùng cho bê tông là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Cốp pha nhựa dùng cho bê tông với Tiêu chuẩn quốc g...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm Ốp lát...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm Ốp lát ép bán khô là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Gạch gốm Ốp lát ép bán khô với Tiêu chuẩn quốc gia TCV...

Chứng nhận hợp chuẩn Hỗn hợp bê tông...

Chứng nhận hợp chuẩn Hỗn hợp bê tông trộn sẵn là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Hỗn hợp bê tông trộn sẵn với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 93...
DMCA.com Protection Status