CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

GLOBALG.AP: ra mắt chuỗi hành trình sản phẩm v.6

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 thì GLOBALG.A.P đã xuất bản phiên bản mới của cuỗi hành trình sản phẩm" tiêu chuẩn V6 ( Xem tại đây).


Phiên bản CoC V.6 thay thế cho  CoC V.5 tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm mà chỉ bao gồm hầu hết các điểm kiểm soát liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm được chứng nhận.

GLOBAL GAP

Các yêu cầu mới đã được đưa ra cho việc sử dụng logo GLOBALG.A.P trên nhãn, ngay cả khi họ không quan tâm đến việc chứng nhận các sản phẩm rau quả (IFA FV) nhưng các sản phẩm cá và cây trồng hoa và cây cảnh. Thông tin có sẵn tại www.globalgap.org/coc

Thời hạn:

Phiên bản mới  CoC V.6 có hiệu lực từ ngày 23/9/2019 và trở thành bắt buộc sau một năm tức ngày 23/9/2020. Điều này ngụ ý rằng phiên bản  CoC V.5 sẽ không còn hiệu lực từ ngày 22/9/2020 và do đó tất cả các hoạt động xác minh và chứng nhận được thực hiện trên cơ sở của phiên bản nói trên, chúng nhất thiết phải được hoàn thành trước ngày đó.

Trong giai đoạn chuyển đổi này, các công ty đã được chứng nhận " Chuỗi hành trình sản phẩm" có thể lựa chọn phiên bản mới mà không ảnh hưởng đến các điều kiện được đề cập ở điểm trên.

Theo: CCBP.IT

Chia sẻ

Tin liên quan