CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tìm kiếm tổ chức/ học viên được chứng nhận

Thông tin tổ chức

Công TyTNHH Nhựa và Cơ Khí Đông Dương
Mã chứng nhận: KAC17/02409
Ngày cấp: 29/10/2021
Ngày hết hiệu lực: 28/10/2024
Phạm vi chứng nhận

Thiết kế chế tạo và cung ứng khuôn mẫu, đồ gá, linh kiện cc khí kĩ thuật sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ nhựa.


Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 


DMCA.com Protection Status