CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hợp Chuẩn, Hợp Quy

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Thép tha...

Chứng nhận hợp chuẩn Thép thanh vằn là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Thép thanh vằn với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2018

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ -...

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ - Cửa đi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Cửa sổ - Cửa đi với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN và tiêu chuẩn quốc t...

Chứng nhận hợp chuẩn Mương parabol bê...

Chứng nhận hợp chuẩn Mương parabol bê tông cốt sợi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Mương parabol bê tông cốt sợi với Tiêu chuẩn quốc g...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông thủy côn...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông thủy công là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bê tông thủy công với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8218:2009

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông...

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Vữa cho bê tông nhẹ với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9028:2011

Chứng nhận hợp chuẩn Ngói tráng men t...

Chứng nhận hợp chuẩn Ngói tráng men là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ngói tráng men với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7195:2002.

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Poóc lăn...

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Poóc lăng trắng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Xi măng Poóc lăng trắng với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5691...

Chứng nhận hợp chuẩn Mặt đường bê tôn...

Chứng nhận hợp chuẩn Mặt đường bê tông nhựa bóng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Mặt đường bê tông nhựa bóng với Tiêu chuẩn quốc gia T...

Chứng nhận hợp chuẩn Ống nhựa chịu nh...

Chứng nhận hợp chuẩn Ống nhựa chịu nhiệt PP-R là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ống nhựa chịu nhiệt PP-R với Tiêu chuẩn Đức DIN 8078:199...

Chứng nhận hợp chuẩn Thang cáp-Máng c...

Chứng nhận hợp chuẩn Thang cáp-Máng cáp là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Thang cáp-Máng cáp với Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia...