CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Đào Tạo huấn luyện

Khóa học ISO 27001:2022 - Nhận thức &...

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào tạo Khóa học tiêu chuẩn ISO 27001:2022 mới nhất ✅ với Chuyên gia giàu kinh nghiệm Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Khóa đào tạo ISO 50001:2018 - Nhận t...

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào tạo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp lý

Khóa Đào Tạo Thực Hành 5S

✅ Khóa Đào Tạo Thực Hành 5S do KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đào Tạo Thực Hành 5S mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợ...

Khóa Đào Tạo Tiêu chuẩn IATF 16949:20...

✅ Đào Tạo Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 cho các Doanh Nghiệp sản xuất chế tạo IATF 16949:2016. ✅ Mục tiêu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là phát triển một....

Quản lý chất lượng toàn diện-TQM

✅ Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) ✅ được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi...

Đào tạo thực hành Lean Manufacturing

✅ Sản xuất tinh gọn là gì? Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) ✅ là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng...

Khóa học huấn luyện Chứng chỉ An toàn...

✅ Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả và tiến độ công trình. ✅ Trong thời gian qua có rất nhiều các vụ tai nạn nghiêm tr...

Đào tạo thực hành Kaizen

✅ Chương trình đào tạo Nhận thức – Kỹ thuật - Thực hành Kaizen do KNA Cert xây dựng dành riêng cho Doanh nghiệp, ✅ nhằm cung cấp cho các thành viên của công ty....