CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tìm kiếm tổ chức/ học viên được chứng nhận

Thông tin tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Mã chứng nhận: KAC21/02399
Ngày cấp: 02/06/2021
Ngày hết hiệu lực: 01/06/2023
Phạm vi chứng nhận

Kinh doanh, sản xuất, sửa chữa, bảo trì trong lĩnh vực gia công cơ khí, chế tạo máy, điện tử


Tiêu chuẩn đánh giá

Chứng nhận ISO 9001:2015