CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Phải ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Mới đây Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ra chỉ đạo phải công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu chí cùng các phương pháp kiểm tra đối với những hàng hóa xuất...
Xem chi tiết