CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) mới có chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ này trong năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục.


Theo đó thì Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ông Phùng Xuân Nhạ đã chỉ thị toàn ngành giáo dục ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2018-2019. Thro phương hướng chung của Bộ cần yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp và dân chủ trong trường học.

Ngành giáo dục mâm non tập trung phát triển trường lớp và ở khu công nghiệp, khu chế xuất kiên quyết chống các hành vi bạo hành trẻ và khắc phục triệt để tình trạng thiếu giáo viên.

Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; tăng tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định. Bộ GD&ĐT yêu cầu đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Ảnh: báo Vĩnh Phúc

Trong số đó Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018 – 2019 gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy và quản lý giáo dục đồng thời đảy mạnh việc giao việc và quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

 Chỉ thị năm học 2018 - 2019 cũng nêu ra 5 giải pháp mà ngành giáo dục vạch ra 2 năm trước. Một trong số đó là nhóm giải pháp chung tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục. Trong đó, Bộ GD&ĐT xác định tiếp tục duy trì ổn định phương án tổ chức thi THPT quốc gia, thực hiện điều chỉnh về kỹ thuật một số khâu trong quy trình tổ chức thi để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng.

Bênh cạnh đó, sẽ đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tập trung kiểm định các chương trình đào tạo giáo dục đại học, từng bước kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, hướng đến xây dựng văn hóa chất lượng.

Bộ GD&ĐT cũng xác định tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế (PISA, TALIS và SEA PLM) để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Theo VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan