CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

3 lý do tại sao ISO 27001 giúp bảo vệ thông tin bí mật trong các công ty luật

Thông tin là tài sản của mỗi Doanh Nghiệp và cần phải được bảo mật tuyệt đối. Đây là việc làm càn thiết và là xu hướng trong các Doanh Nghiệp hiện nay đặc biệt là các công ty Luật.


>> 11 Câu hỏi thường gặp về Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Các công ty luật xử lý một kho tàng dữ liệu cá nhân và những thông tin nhạy cảm chính là mục tiêu cho các tin tặc. Do vậy những Doanh Nghiệp này có khả năng bị xâm phạm bất hợp pháp các thông tin nhất hiện nay. Hệ lụy của vi phạm pháp luật có thể tồi tệ hơn đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp lý so với các tổ chức trong các lĩnh vực khác, chủ yếu là do thiệt hại danh tiếng được gây ra.

Các công ty luật phải giữ dữ liệu khách hàng của họ an toàn nhất có thể để duy trì sự tin tưởng của khách hàng. Tiêu chuẩn ISO 27001 giúp họ bằng cách cung cấp các điều khiển bảo mật. Chúng tôi đã chỉ ra 3 lý do ISO 27001 có thể giúp bảo vệ thông tin bí mật cho các công ty luật.


CÔNG TY LUẬT NÊN SỬ DỤNG ISO 27001 

ISO 27001 là một tiêu chuẩn không bắt buộc, nhưng chắc chắn được khuyến khích cho các công ty luật khi nói về bảo vệ thông tin.

A.8.2.1 - Phân loại thông tin

Thông tin bên trong một tổ chức nên được phân loại xem xét giá trị và mức độ nhạy cảm của nó. Thông thường nhất, điều này là theo tính bảo mật.

Kiểm soát ISO 27001 mục A.8.2.1 có yêu cầu tổ chức đảm bảo thông tin có mức bảo vệ phù hợp xem xét tầm quan trọng của nó. Trong các công ty luật, nguồn thông tin chính bao gồm dữ liệu về khách hàng, thẩm phán, vụ án, phiên tòa và thay đổi lập pháp, nhưng có mức độ quan trọng và bảo mật khác nhau đối với mỗi người trong số họ.

Bí mật thương mại của khách hàng, chi tiết về việc sáp nhập và mua lại thông tin đặc quyền của luật sư-khách hàng là những ví dụ thực sự về thông tin bảo mật cao đòi hỏi các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Ngược lại, thông tin liên lạc của công ty luật hướng đến tất cả nhân viên, ngay cả khi được phân loại là nội bộ và do đó không được chấp thuận để Public rộng rãi cho mọi người biết. Việc này có thể các tác động khá tiêu cực đến một nhóm nhỏ người dùng.

Hơn nữa, có thể có thông tin nhất trí được coi là bí mật, chẳng hạn như thay đổi tổ chức (đặc biệt là những thay đổi ảnh hưởng đến bộ phận nhân sự), không được đưa vào sơ đồ phân loại tổ chức và do đó được tiết lộ.

Do đó, các công ty luật được khuyến nghị cung cấp cho nhân viên một hệ thống phân loại tất cả thông tin trên cơ sở mức độ bảo mật và tác động đến tổ chức trong trường hợp thay đổi, phá hủy hoặc tiết lộ dữ liệu trái phép. Các quy trình khác nhau về bảo vệ dữ liệu nên được áp dụng cho từng cấp phân loại để bảo vệ an ninh thích hợp.

Một kế hoạch phân loại được đề xuất cho các công ty luật có thể bao gồm các loại sau: Dữ liệu được Public, Sử dụng nội bộ, Bí mật Hạn chế, Bí mật.

A.8.2.2 - Dán nhãn thông tin

Sau khi thông tin được phân loại, một mô hình ghi nhãn phải được thực hiện theo sơ đồ phân loại được thông qua.

Những người làm việc trong một công ty luật nên nhận ra loại thông tin họ xử lý một cách rõ ràng và kịp thời để thông tin nhạy cảm được chia sẻ hoặc giữ an toàn hơn.

Một mô hình dán nhãn phản ánh sơ đồ phân loại (công khai, nội bộ, hạn chế hoặc bảo mật) có thể được thông qua. Ví dụ về nhãn có thể là:

Trong trường hợp văn bản giấy, thông tin có thể được viết (ví dụ: Nội bộ trực tuyến) trên bìa các thư mục chứa tài liệu.

Trong trường hợp tệp kỹ thuật số, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu và ứng dụng kinh doanh, nhãn điện tử có thể được thêm vào màn hình đăng nhập xác định rõ mức độ bảo mật của dữ liệu được xử lý.

Trong trường hợp thư điện tử, phân loại có thể được chỉ định trong chủ đề của e-mail và từ chối trách nhiệm có thể được chèn vào phần thân của e-mail.

CÔNG TY LUẬT NÊN SỬ DỤNG ISO 27001

A.8.2.3 - Xử lý tài sản

Một bộ các quy trình xử lý dữ liệu nên được thực hiện theo mức độ bảo mật của thông tin như được xác định bởi sơ đồ phân loại.

Một tổ chức xử lý thông tin rất nhạy cảm, chẳng hạn như một công ty luật, nên áp dụng một bộ quy tắc để quản lý, lưu trữ và sử dụng tài sản trên cơ sở mức độ bảo mật. Theo sơ đồ phân loại được đề xuất trong đoạn kiểm soát A.8.2.1, các ví dụ có thể bao gồm:

  • xuất bản trên trang Internet để biết thông tin được phân loại là nội bộ
  • mã hóa cho thông tin được phân loại là bí mật nội bộ bí mật, cần được chuyển
  • truy cập hạn chế đối với thông tin được phân loại là bí mật

Bây giờ chúng tôi đã thấy ISO 27001 tác động tích cực đến việc bảo vệ thông tin bí mật trong các công ty luật, hãy suy nghĩ thêm về mức độ bảo mật của doanh nghiệp của bạn và thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn. Triển khai và chứng nhận cuối cùng chống lại ISO 27001 là một cách đáng tin cậy và đáng tin cậy để đạt được mục tiêu của bạn, vì vậy đây chắc chắn là điều cần suy nghĩ và thảo luận với các giám đốc điều hành của bạn.

Theo: advisera.com

Chia sẻ

Tin liên quan

Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :