CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Áp dụng ISO 50001 giúp quản lý năng lượng bền vững cho doanh nghiệp

Việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn Quản lý năng lượng theo ISO 50001 đi vào hoạt động đã giúp tiết kiệm năng lượng một cách tích cực đồng thời phát triển hệ thống Quản lý của Doanh Nghiệp nhằm thúc đẩy tốt việc thực hành tốt nhất hiệu quả năng lượng một cách bền vững nhất.


Tiêu chuẩn ISO 50001 – Hệ thống Quản lý năng lượng

Bộ tiêu chuẩn ISO 50001 chính là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế đã được tô chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành vào tháng 6 năm 2011. Đây là bộ tiêu chuẩn dành riêng cho hệ thống quản lý năng lượng có bao gồm các quy định và các yêu cầu thật sự cần thiết để có thể được lập kế hoạch thực hiện cũng như duy trì và cải tiến liên tục hệ thống Quản lý năng lượng một cách thực sự hiệu quả nhất. Cách tiếp cận này lần lượt cho phép tổ chức ghi lại, xem xét, kiểm toán, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý năng lượng một cách có hệ thống, có tính đến các số liệu cụ thể như hiệu quả năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng.

bộ tiêu chuẩn ISO 50001

Hiện nay tại Việt Nam, bộ tiêu chuẩn ISO 50001 này đã được xây dựng và ban hành thành Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2012 (ban hành năm 2012), TCVN ISO 50001:2019 (ban hành năm 2019).

Nội dung của ISO 50001 bao gồm quy định và các yêu cầu cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn ISO 50001 giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 10%-30% mức năng lượng tiêu thụ

Trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang có sử dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng và giúp giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên việc thực hiện này hầu như vẫn còn có khá nhiều hạn chế do các Doanh Nghiệp này còn thiếu nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm về cách quản lý cũng như thực hiện. Các giải pháp được phần lớn các DNCN thực hiện trong thời gian vừa qua là những giải pháp đơn giản, tập trung vào từng thành phần riêng rẽ của các hệ thống sử dụng năng lượng chính như nồi hơi, máy nén, chiller, tủ lạnh, mô-tơ, máy bơm,…để cải thiện hiệu suất năng lượng khoảng từ 2%-5%. Trong khi đó, có rất ít DNCN thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng theo hướng tiếp cận như hệ thống QLNL, tối ưu hóa hệ thống và phân tích chi phí thiết bị sử dụng năng lượng theo vòng đời, đây là những giải pháp có thể giúp các DNCN tiết kiệm được mức năng lượng cao hơn từ 10%-30%.

Bằng việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn Quản lý năng lượng theo ISO 50001 này vào hoạt động tiết kiệm năng lượng đã giúp nhiều doanh nghiệp có được lợi thế và hiệu quả tốt nhất và bền vững giúp cải thiện được mức độ ổn định của hoạt động sản xuất công nghiệp và gia tăng năng suất.

Với những yêu cầu tuân thủ bộ tiêu chuẩn ISO mới này cũng sẽ mang lại được nhiều tín hiệu hiệu quả cho việc sử dụng năng lượng của các quy trình/ bộ phận sử dụng năng lượng lớn của họ. Ngoài ra sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một cơ cấu và quy trình quản lý nhằm cải tiến một cách liên tục và hiệu quả nhất một cách toàn diện. Thông qua việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn quản lý năng lượng này các hoạt động quản lý năng lượng cũng sẽ được tích hợp vào các chu trình quản lý để cải tiến hiệu suất sử dụng năng lượng một các liên tục.

Việt Nam đã có 74 đơn vị đăng ký và áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận ISO 50001. Có thể kể đến như: Công ty Diesel Sông Công, Công ty Vinamilk, Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi CP, Công ty CP lương thực thực phẩm Colusa-MILIKET, Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai, các công ty thuộc Tập đoàn Prime…

Có thể thấy được Hệ thống Quản lý năng lượng theo ISO 50001 hiện nay đang trở thành một trong những xu thế mà các Doanh Nghiệp Việt. Bộ tiêu chuẩn ISO 50001 này thực sự là một trong những công cụ hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Đồng thời góp phần giúp cho các doanh nghiệp có thể theo đuổi được các chiến lược phát triển bền vững. Ngoài ra có thể thể hiện được các trách nhiệm với môi trường và xã hội trong việc đảm bảo an ninh năng lượng trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, để khuyến khích áp dụng rộng rãi hệ thống QLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001 thì cần những hỗ trợ từ phía các cơ quan nhà nước nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp về sự cần thiết và lợi ích của tiêu chuẩn ISO 50001. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc tuân thủ các nghĩa vụ về tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp, trong đó có nghĩa vụ về áp dụng hệ thống QLNL. Đồng thời, có các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn này được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi về tiết kiệm năng lượng, ưu tiên tham gia các chương trình nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Chia sẻ

Tin liên quan