CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 gồm mấy điều khoản?

Tiêu chuẩn ISO 45001 về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là một công cụ quan trọng giúp các tổ chức đảm bảo môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về số lượng và nội dung các điều khoản trong ISO 45001.


Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001


ISO 45001 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và công bố vào năm 2018. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 và tạo ra một phạm vi rộng hơn để bao gồm các yếu tố quản lý rủi ro. ISO 45001 tập trung vào việc phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thông qua việc xác định và kiểm soát các rủi ro trong môi trường làm việc.

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 bao gồm các điều khoản sau:

Điều khoản 1: Phạm vi

 • Định nghĩa phạm vi và mục tiêu của tiêu chuẩn.
 • Đưa ra các yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn cho tổ chức.

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn

Liệt kê các tài liệu tham khảo quan trọng để hiểu và áp dụng tiêu chuẩn.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Giới thiệu các thuật ngữ cân hiểu trong tiêu chuẩn và định nghĩa đi kèm

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

 • Đưa ra các yêu cầu chung về xác định thực trạng của tổ chức
 • Đưa ra các yêu cầu chung về việc xác định trách nhiệm quản lý và sự tham gia của các bên liên quan.
 • Xác định yêu cầu về việc thiết lập và duy trì chính sách và mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Điều khoản 5: Lãnh đạo

 • Đưa ra yêu cầu về vai trò lãnh đạo trong việc xác định và triển khai chính sách và mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Yêu cầu lãnh đạo thúc đẩy việc liên tục cải thiện và cam kết đối tác với nhân viên và các bên liên quan khác.

Điều khoản 6: Hoạch định

 • Yêu cầu về việc xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro và cơ hội liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Đưa ra yêu cầu về việc thiết lập các mục tiêu và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu này.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

 • Đưa ra yêu cầu về việc đào tạo, nhận thức và năng lực.
 • Yêu cầu về việc thiết lập quy trình ghi nhận sự kiện và các biện pháp phòng ngừa.
 • Yêu cầu về việc thiết lập và duy trì hệ thống thông tin quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Điều khoản 8: Hoạt động

 • Yêu cầu về việc triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro và cải thiện liên tục.
 • Yêu cầu về việc quản lý nhà thầu và công việc liên quan.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu quả

 • Yêu cầu về việc đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Yêu cầu về việc thực hiện sự đánh giá nội bộ và bên ngoài.

Điều khoản 10: Cải tiến liên tục

Yêu cầu về việc liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên kết quả đánh giá và đối tác với các bên liên quan.

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001


Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 gồm 10 phần chính, mỗi phần đề cập đến các yêu cầu và quy định cụ thể để đạt được mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Việc tuân thủ và áp dụng đúng cấu trúc này sẽ giúp tổ chức xây dựng một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả, tạo điều kiện làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, đồng thời nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001 và số lượng các điều khoản trong tiêu chuẩn này. Với 10 phần chính, tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khung pháp lý và quản lý toàn diện để đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong môi trường làm việc.

Đối với các tổ chức muốn thực hiện và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001, nắm vững cấu trúc và các điều khoản của tiêu chuẩn là rất quan trọng. Từ việc xác định phạm vi và xây dựng chính sách, cho đến lãnh đạo, quy hoạch, hỗ trợ, hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến liên tục, tất cả đều góp phần xây dựng một môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên.

Thông qua việc tuân thủ tiêu chuẩn này, tổ chức có thể giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tăng cường lòng tin của nhân viên và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Hơn nữa, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 cũng giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu pháp luật, tăng cường uy tín và đồng thời mở ra cơ hội tham gia vào các dự án và hợp tác quốc tế.


Để đăng ký chứng nhận ISO 45001, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với KNA Cert theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan