CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để có thể nâng cao được chất lượng cho các sản phẩm và năng suất lao động cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần phải đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong sản xuất. Tong đó cần trú trọng vào đầu tư cho khoa học công nghệ để thay đổi phương thức kinh doanh cho phù hợp.


Việt Nam hiện nay tổng số các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98,1% trong số các tổ chức doanh nghiệp. Mặc dù với số lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy nhiên quy mô các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ cũng như siêu nhỏ chiếm một tỷ lệ cực kì lớn. Số lượng các tổ chức, doanh nghiệp quy mô lớn thường chỉ chiếm 1,6% trong tổng số các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại và phát triển tự phát, nhỏ lẻ; Thiếu sự liên kết về kinh tế và kỹ thuật; Thiếu kinh nghiệm quản trị điều hành; Trình độ quản lý và năng lực tài chính yếu, thị trường nhỏ hẹp và năng lực cạnh tranh chưa cao; Còn gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, phục vụ sản xuất, kinh doanh; Khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường yếu.

Bàn về vấn đề nâng cao năng suất lao động loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) cho biết, năng suất chất lượng là một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

“Tăng năng suất lao động giúp làm giảm giá thành sản phẩm, đồng thời cũng đóng góp vào cải thiện chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí về tiền lương trên 1 đơn vị sản phẩm, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm được nhiều khách hàng, đối tác và mở rộng được thị trường”, bà Trần Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Đối với phát triển thị trường, doanh nghiệp nên tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Cùng đó, trong phát triển sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp phải tìm giải pháp để đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn theo các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan