CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Nội dung tự đánh giá WRAP Self-Assessment Questionnaire

Các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải hoàn thành biểu WRAP Self-Assessment Questionnaire hay còn gọi là Phiếu tự đánh giá được cung cấp bởi tổ chức WRAP trước khi bắt đầu cuộc đánh giá chứng nhận chính thức. Dưới đây là các vấn đề mà doanh nghiệp phải tự tiến hành khảo sát theo yêu cầu của WRAP.

 • Nguyên tắc 8: Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp
 • Nguyên tắc 9: Tự do hiệp hội và Thương lượng tập thể
 • Nguyên tắc 10: Môi trường
 • Nguyên tắc 11: Tuân thủ hải quan
 • Nguyên tắc 12: An ninh

Nội dung tự đánh giá WRAP

VẤN ĐỀ 1: TUÂN THỦ LUẬT PHÁP VÀ QUY ĐỊNH TẠI NƠI LÀM VIỆC

 • Cơ sở có nhận được thông tin về tất cả các quy định liên quan tới từng nguyên tắc không?
 • Cơ sở có người có đủ năng lực chịu trách nhiệm thông báo cho tổ chức và người lao động những thay đổi về luật hoặc quy định hiện hành không?
 • Cơ sở có cập nhật các thông lệ của mình phù hợp với các thay đổi của luật hoặc quy định hiện hành không?
 • Vui lòng cung cập bản cập nhật lớn cuối cùng mà cơ sở thực hiện
 • Trình bày việc giám sát hệ thống quản lý của cơ sở
 • Hai năm trước cơ sở có tồn tại việc không tuân thủ pháp luật và quy định không?
 • Một số câu hỏi khác dành cho thầu phụ

VẤN ĐỀ 2: CẤM LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

 • Cơ sở có duy trì quy trình bằng văn bản để tránh sử dụng lao động không tự nguyện, cưỡng bức, tù đày hoặc buôn bán không?
 • Cơ sở có chương trình và tài liệu được sử dụng đẻ đào tạo nhân sự về việc cấm lao động cưỡng bức không?
 • Có phải tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở đều tự nguyện, kể cả giờ làm thêm không?
 • Việc di chuyển của người lao động có bị hạn chế bất cứ lúc nào không?
 • Nhân viên an ninh và quản lý có không đe dọa người lao động không?
 • Cửa và cổng chỉ khóa sau giờ làm việc hoặc vì an ninh phải không?
 • Quyền tự do đi lại của người lao động có bị cản trở khi họ kết thúc ca làm việc không?
 • Người lao động có bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ căng tin, ký túc hoặc phương tiện đi lại do cơ sở cung cấp không?
 • Cơ sở có giữ giấy tờ tùy thân hoặc các vật dụng cá nhân có giá trị của người lao động không?
 • Người lao động có hiểu các điều khoản về việc làm của họ không?

VẤN ĐỀ 3: CẤM LAO ĐỘNG TRẺ EM

 • Độ tuổi lao động tối thiểu hợp pháp tại quốc gia nơi đặt cơ sở của bạn là bao nhiêu?
 • Cơ sở có duy trì quy trình bằng văn bản để tránh sử dụng lao động trẻ em không?
 • Cơ sở có lưu giữ bằng chứng về tuổi của từng nhân viên và lưu thông tin trong hồ sơ nhân sự trong khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật không?
 • Cơ sở có xác minh tính xác thực về thông tin độ tuổi của người lao động khi tuyển dụng không?
 • Nếu lao động tẻ (dưới 18 tuổi) được sử dụng thiif cơ sở có đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của pháp luật không?

VẤN ĐỀ 4: CẤM QUẤY RỐI VÀ LẠM DỤNG

 • Cơ sở có duy trì quy trình bằng văn bản về việc cấm quấy rối, ngược đãi và nhục hình không?
 • Chính sách có bao gồm các hậu quả trừng phạt hợp lý với việc không tuân thủ không?
 • Cơ sở có thông báo chính sách này cho người kai động và các bên liên quan không?
 • Cơ sở có khuyến khích nhân viên báo cáo các trường hợp vi phạm không? Nếu có thì có được giải quyết kịp thời không và quy trình giải quyết như thế nào?
 • Có chương trình đào tạo về vấn đề này không?

VẤN ĐỀ 5: BỒI THƯỜNG VÀ PHÚC LỢI

 • Cơ sở có duy trì thông tin về bồi thường và phúc lợi không?
 • Nhân viên có được cung cấp thông tin đầy đủ về các quyền bồi thường tối thiểu bắt buộc hợp pháp của họ không?
 • Một số câu hỏi về cách trả lương
 • Cơ sở có xuất trình và lưu giữ hồ sơ bảng lương không?

VẤN ĐỀ 6: GIỜ LÀM VIỆC

 • Cơ sở có các thủ tục đảm bảo việc tuân thủ luật pháp quốc gia và nguyên tắc WRAP không?
 • Cơ sở có chương trình đào tạo về vấn đề này không?
 • Tại thời điểm tuyển dụng, nhân viên có được biết về chính sách và thủ tục của cơ sở không?
 • Cơ sở có lưu giữ hồ sơ thời gian đầy đủ và chính xác phản ánh thời gian làm việc của nhân viên không?
 • Làm việc theo giờ bình thường và làm thêm giờ có tuân thủ pháp luật địa phương không?
 • Người lao động có được nghỉ một ngày trong mỗi khoảng thời gian 7 ngày không?
 • Câu hỏi về thông tin những trường hợp “nhu cầu công việc khẩn cấp” khiến người lao động phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ

Nội dung tự đánh giá WRAP

VẤN ĐỀ 7: CẤM PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

 • Cơ sở có thủ tục và thực hành để đảm bảo tuân thủ chính sách cấm phân biệt đối xử không?
 • Các chính sách và thủ tục bằng văn bản có được truyền đạt và hiểu một cách hiệu quả cho tất cả công nhân và nhân viên quản lý không?
 • Cơ sở có chương trình đào tạo về vấn đề này không?
 • Cơ sở có bị nhân viên, cơ quan nào cáo buộc phân biệt đối xử trong 2 năm qua không?
 • Cơ sở có nghiêm cấm rõ ràng việc thử thai bắt buộc như một điều kiện tuyển dụng hoặc tiếp tục làm việc không?
 • Những người lao động có cùng công việc và thâm niên có được trả lương như nhau không phân biệt không?
 • Tất cả người lao động có cơ hội làm việc ngoài giờ như nhau không?
 • Cơ sở có đảm bảo phụ nữ mang thai không tham gia vào công việc gây rủi ro cho việc mang thai hoặc sức khỏe sinh sản của họ không?
 • Các câu hỏi về việc sa thải hoặc chấm dứt việc làm

VẤN ĐỀ 8: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP

 • Cơ sở có tuân thủ tất cả các luật và quy định về sức khỏe và an toàn không?
 • Ban quản lý cơ sở có triển khai một kế hoạch đầu đủ để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng trong cơ sở không?
 • Cơ sở có thực hiện giám sát nội bộ hệ thống an toàn và sức khỏe không?
 • Các câu hỏi về đánh giá rủi ro trong cơ sở
 • Cơ sở có tiến hành kiểm tra sức khỏe nghề nghiệp thường xuyên cho những lao động phải làm những công việc nguy hiểm không?
 • Cơ sở có theo dõi các sự cố về sức khỏe, an toàn và hỏa hoạn trong 12 tháng qua không?
 • Cơ sở có chương trình đào tạo về vấn đề này không?
 • Câu hỏi về việc duy trì các tài liệu an toàn
 • Có cơ quan chính phủ nào kiểm tra cơ sở về việc tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe trong 2 năm qua không?
 • Các câu hỏi về yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại cơ sở
 • Các câu hỏi về thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE)
 • Các câu hỏi về an toàn điện
 • Các câu hỏi về nhận thức an toàn cho người lao động
 • Các câu hỏi về an toàn chữa cháy
 • Các câu hỏi về lò hơi và phòng máy nén
 • Các câu hỏi về an toàn máy

VẤN ĐỀ 9: TỰ DO HIỆP HỘI VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

 • Cơ sở có các thủ tục bằng văn bản công nhận và tôn trọng quyền của nhân viên trong việc thực hiện các quyền hợp pháp về tự do lập hội và thương lượng tập thể không?
 • Các câu hỏi về cơ chế khiếu nại
 • Cơ sở có công đoàn, hiệp hội, ủy ban hoặc cơ quan đại diện tập thể cho người lao động không?
 • Một số câu hỏi nếu cơ sở có công đoàn, hiệp hội, ủy ban hoặc cơ quan đại diện tập thể cho người lao động
 • Một số câu hỏi về việc thảo luận giữa cơ sở với đại diện người lao động
 • Một số câu hỏi về việc truyền đạt nguyên tắc này

VẤN ĐỀ 10: MÔI TRƯỜNG

 • Cơ sở có hệ thống quản lý môi trường phù hợp với ngành của mình không?
 • Hệ thống quản lý môi trường của cơ sở xử lý chất rắn hóa chất, vệ sinh và chất thải ở đâu và như thế nào?
 • Cơ sở có chương trình đào tạo về vấn đề này không?
 • Một số câu hỏi về sự kiện phát thải
 • Cơ sở làm gì để giám sát việc tiêu thụ điện, nước và sử dụng năng lượng tái tạo?

VẤN ĐỀ 11: TUÂN THỦ HẢI QUAN

 • Cơ sở có lưu giữ các bản sao của tất cả các luật và quy định về hải quan / chương trình thương mại hiện hành không?
 • Các câu hỏi về thủ tục tuân thủ luật và quy định về hải quan / chương trình thương mại
 • Cơ sở có duy trì một hệ thống tài liệu sản xuất có tổ chức không?
 • Một số câu hỏi về các hồ sơ hải quan
 • Các câu hỏi về bản ghi hải quan
 • Người chịu trách nhiệm có đảm bảo các tài liệu xác định nguồn gốc được lưu giữ theo quy định của pháp luật không?
 • Người chịu trách nhiệm có đảm bảo các cơ sở thầu phụ hoàn thành hồ sơ sản xuất và lưu hồ sơ đó không?

VẤN ĐỀ 12: AN NINH

 • Các câu hỏi về tầm nhìn và trách nhiệm an ninh
 • Các câu hỏi về đánh giá rủi ro
 • Các câu hỏi về bảo mật đối tác kinh doanh
 • Các câu hỏi về an ninh mạng
 • Các câu hỏi về chuyển tải và công cụ an ninh giai thông quốc tế
 • Các câu hỏi về thủ tục an ninh
 • Các câu hỏi về an ninh nông nghiệp
 • Các câu hỏi về kiểm soát truy cập vật lý
 • Các câu hỏi về bảo mật vật lý
 • Các câu hỏi về an ninh nhân sự
 • Các câu hỏi về giáo dục, đào tạo và nhận thức

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Để được hướng dẫn hoàn thành Phiếu tự đánh giá WRAP Self-Assessment Questionnaire, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

 

Chia sẻ

Tin liên quan