CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Thành viên EICC-RBA và trách nhiệm khi tham gia vào RBA

Với tư cách thành viên cung cấp cơ hội để giúp định hướng sứ mệnh và tầm nhìn của sáng kến, đồng thời phối hợp một cách tiếp cận đa ngành, hài hòa để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của lao động cưỡng bức. Ngoài ra dịch vụ và công cụ cụ thể được cung cấp cho các thành viên để hỗ trợ thiết lập các chương trình thẩm định cấp công ty.


  • Tham gia liên minh công nghiệp lớn nhất thế giới RBA cam kết tạo ra giá trị chung cho các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng.

Tư cách thành viên:

Tư cách thành viên RBA dành cho các công ty sản xuất hoặc ký hợp đồng sản xuất hàng điện tử hoặc sản phẩm trong đó thiết bị điện tử là thiết yếu đối với chức năng chính của sản phẩm hoặc cung cấp nguyên liệu được sử dụng trong thiết bị điện tử của những hàng hóa đó.

tiêu chuẩn eicc rbaTrong những năm gần đây, danh sách thành viên của chúng tôi. RBA đã chứng kiến sự mở rộng của thành viên ra ngoài các công ty điện tử truyền thống - ví dụ như có sự tham gia của ngành công nghiệp oto và đồ chơi do sự phổ biến của hàng điện tử trong rất nhièu sản phẩm.


Lợi ích của thành viên:

  • Được học hỏi từ nhà lãnh đạo: tham gia vào một cộng đồng được thực hành sôi nổi của các công ty hàng đầu từ khắp chuỗi cung ứng để có cơ hội tìm hiểu và hợp tác với các khách hàng và nhà cung cấp của bạn. Các thành viên cũng có thể tận dụng được các cơ hội đào tạo và học tập trực tiếp với hàng loạt chủ đề chính trong sự phát triển bền vững của chuỗi cung ứng.
  • Các công cụ truy cập: Tham gia vào RBA sẽ giúp việc đảm bảo công ty của bạn phù hợp với các quy tắc trong toàn ngành và cho phép bạn truy cập vào các công cụ và tài nguyên để đưa công ty của bạn đi theo hướng hiệu suất bền vững của chuỗi cung ứng hàng đầu. Các công cụ chính mà bạn có quyền truy cập với tư cách là một công ty thành viên bao gồm học viện giáo dục điện tử hàng đầu trong ngành với hơn 60 mô đun đào tạo, hệ thống chia sẻ và quản lý dữ liệu bền vững trực tuyến RBA-Online, Chương trình đánh giá hợp lệ của chúng tôi, hội nghị kinh doanh có trách nhiệm hàng năm và tiếp cận toàn cầu sự kiện.
  • Cải thiện hiệu quả: Việc truy cập vào các đánh giá tuân thủ xã hội sẽ được chia sẻ từ các công ty và nhà cung cấp của họ trong chuỗi cưng ứng và đảm bảo công ty của bạn có thông tin cần thiết để giúp cải thiện liên tục chuỗicung ứng, đồng thời giảm chi phí và tăng hiệu quả trong các chương trình bền vững.
  • Nắm bắt tình huống trước: Đảm bảo công ty của bạn đứng trước các vấn đề và rủi ro mới nổi trong tính bền vững của chuỗi cung ứng. Với các tài nguyên và công cụ của RBA, công ty của bạn có thể cập nhật những phát triển chính từ ngành công nghiệp và hơn hế nữa, kể cả trên các phương tiện truyền thông và với các bên liên quan chính.

Trách Nhiệm Của Thành Viên EICC-RBA

Các thành viên chính thức của RBA phải chịu trách nhiệm với những cam kết về quy tắc ứng xử của họ thông qua một loạt các phương tiện đánh giá và trách nhiệm bắt buộc, bao gồm các câu hỏi tự đánh giá, các hành động khắc phục khi cần thiết.

Bản thân Bộ quy tắc ứng xử RBA cũng đã phác thảo nên các hệ thống quản lý cần thiết để giúp đảm bảo các thành viên thiết lập nên các hệ thống và cấu trúc cần thiết để đảm bảo họ không vi phạm quyền của người lao động cũng như sự thịnh vượng của cộng đồng. Các hệ thống và cấu trúc này rất quan trọng để ngăn ngừa tai nạn và lạm dụng gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. RBA cung cấp một loạt các công cụ và tài nguyên để giúp các thành viên thiết lập và duy trì các hệ thống và cấu trúc này.

  • Cam kết cải tiến liên tục:

Tính bền vững của chuỗi cung ứng không xảy ra trong một đêm và các công ty sẽ luôn phải đối mặt với những thách thức mới hoặc kinh niên để bảo vệ quyền và phúc lợi của người lao động và cộng đồng trong chuỗi cung ứng của họ. Là liên minh công nghiệp hàng đầu thúc đẩy sự bền vững của chuỗi cung ứng, RBA đặt ra các tiêu chuẩn, giữ các thành viên chịu trách nhiệm với họ và cung cấp một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy sự cải thiện liên tục trong tính bền vững của chuỗi cung ứng và đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của RBA.

Theo cách tiếp cận này thì các thành viên RBA được yêu cầu phải cam kết với phương pháp cải tiến liên tục của RBA. Các thành viên của RBA thể hiện cam kết này thông qua cải tién thực sự liên tục trong đánh giá, sử dụng các công cụ và tài nguyên đào tạo RBA và tham gia vào các hoạt động của RBA.

Nguồn: http://www.responsiblebusiness.org/join-us/


Nếu anh chị đang tìm hiểu về RBA thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng cho doanh nghiệp: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :