CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần CCS là gì? – KNA CERT

Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần CCS là tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới xác minh nguyên liệu của chuỗi hành trình sản phẩm được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới mà mọi tổ chức, doanh nghiệp nên tìm hiểu để có thể đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn trong hệ thống Textile Exchange.


Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần


CCS LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ?

CCS viết tắt từ cum từ “Content Claim Standard” dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần”. Tiêu chuẩn CCS được ra mắt lần đầu vào tháng 09/2012 và thuộc quyền sở hữu và quản lý của tổ chức Textile Exchange. CCS là một tiêu chuẩn quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba nhằm giải quyết vấn đề xác minh nguyên liệu đầu vào cụ thể trong sản phẩm cuối cùng

→ Xem thêm Giới thiệu về Tổ chức Textile Exchange


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIÊU CHUẨN CCS

 • Phiên bản đầu tiên của Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần là CCS 1.0 được phát hành tháng 09 năm 2012
 • CCS 2.0 đã được phát hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2016 sau khi xem xét nhiều bên liên quan.
 • CCS 3.0 được xuất bản vào ngày 01 tháng 07 năm 2021.
 • CCS 3.1 thay thế CCS 3.0 và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2022. Tất cả các cuộc kiểm tra và đánh giá được thực hiện vào hoặc sau ngày 01 tháng 07 năm 2022 sẽ được thực hiện bằng CCS 3.1, ngoại trừ các thương hiệu. Chứng nhận CCS của các thương hiệu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2023.

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ THÀNH PHẦN CCS LÀ GÌ?

 • Xây dựng nền tảng chuỗi hành trình sản phẩm cho tất cả các tiêu chuẩn của Textile Exchange;
 • Các ngành có công cụ tạo lòng tin với người tiêu dùng về nội dung khiếu nại
 • Các công ty có công cụ để xác minh các khiếu nại về nội dung giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIÊU CHUẨN CCS LÀ GÌ?

Giới thiệu

Giới thiệu về Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần

Giới thiệu về Textile Exchange

Sự nhìn nhận

Cách sử dụng tài liệu này

 1. Thông tin chung

A1. Người giới thiệu

A2. Mức độ phù hợp

 1. Nguyên tắc của Chứng nhận CCS

B1. Phạm vi

B2. Khiếu nại

B3. Tiêu chí chứng nhận

B4. Đủ điều kiện chứng nhận

 1. Tiêu chí hệ thống quản lý

C1. Tiêu chí hệ thống quản lý chung

C2. Đào tạo

C3. Điều chỉnh khối lượng

C4. Lưu trữ hồ sơ

C5. Gia công phần mềm

 1. Tiêu chí xử lý

D1. Tiêu chí chứng nhận sản phẩm chung

D2. Quản lý đầu vào

D3. Xử lý và chế biến vật liệu

D4. Pha trộn

D5. Vận tải và Bán hàng

 1. Tiêu chí thương hiệu

E1. Nhận sản phẩm cuối cùng

E2. Hệ thống kiểm soát khiếu nại

E3. Quản lý các cơ sở phân phối

E4. Xác định và bán sản phẩm

 1. Tiêu chí cơ sở

F1. Đủ điều kiện

F2. Tiêu chí hệ thống kiểm soát nội bộ

F3. Tiêu chí cơ sở

F4. Kiểm tra cơ sở

F5. Thêm và xóa cơ sở

Phụ lục A. Định nghĩa


CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TIÊU CHUẨN CCS LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn CCS xác minh đầu vào dọc theo chuỗi cung ứng.

 1. Quản lý chuỗi hành trình sản phẩm

Chứng nhận CSS xác minh rằng các nguyên tắc chuỗi hành trình sản phẩm được tuân thủ ở từng giai đoạn sản xuất.

 1. Truy xuất nguồn gốc

Tiêu chuẩn CCS theo dõi quá trình vận chuyển nguyên liệu thô từ nguồn đến sản phẩm cuối cùng, giải quyết hành trình của sản phẩm, nguyên liệu, đối chiếu khối lượng và phân tách nguyên liệu và sản phẩm.

 1. Cấp giấy chứng nhận ở mọi giai đoạn

CCS dựa trên phạm vi và chứng chỉ giao dịch để cung cấp hồ sơ theo dõi chính xác nhất và mức độ xác minh đáng tin cậy nhất.

Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần


ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CCS VỀ TUYÊN BỐ THÀNH PHẦN

Chứng nhận CCS áp dụng cho tất cả các địa điểm trong chuỗi cung ứng sở hữu nguyên liệu bao gồm nhãn hiệu của sản phẩm cuối cùng.

Doanh nghiệp, những người không sở hữu thực tế sản phẩm, KHÔNG BẮT BUỘC phải được chứng nhận nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • (Các) nhà cung cấp của doanh nghiệp đối với các nguyên liệu được yêu cầu đã/được chứng nhận Tiêu chuẩn CCS
 • Doanh nghiệp được xác định trên giấy chứng nhận giao dịch
 • Hồ sơ được cung cấp cho tổ chức chứng nhận của nhà cung cấp của doanh nghiệp
 • Không có thay đổi về khối lượng chứng nhận hoặc tổng khối lượng
 • Nguyên liệu được chứng nhận được vận chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp của doanh nghiệp đến khách hàng của doanh nghiệp

SẢN PHẨM NÀO CÓ THỂ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CCS VỀ TUYÊN BỐ THÀNH PHẦN?

Tiêu chuẩn CCS có thể áp dụng trên toàn cầu và cho bất kỳ loại vật liệu và sản phẩm nào.

→ Xem thêm Chứng nhận CCS


YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUNG THEO CCS LÀ GÌ?

 • Tổ chức phải vận hành một hệ thống quản lý đảm bảo rằng tất cả các tiêu chí áp dụng của Tiêu chuẩn được thực hiện đầy đủ.
 • Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ tục dạng văn bản và/hoặc hướng dẫn công việc bao gồm tất cả các tiêu chí áp dụng của CCS.
 • Tổ chức phải duy trì kế hoạch quản lý được lập thành văn bản mô tả các quá trình, bao gồm các điểm rủi ro cũng như sơ đồ dòng nguyên liệu và quá trình.
 • Tổ chức phải chỉ định một đại diện quản lý chịu trách nhiệm về sự phù hợp tổng thể với CCS.
 • Tổ chức phải cung cấp cho tổ chức chứng nhận quyền truy cập vào thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác, cùng với quyền truy cập vào các hoạt động của họ để chứng minh sự phù hợp với CCS.
 • Tổ chức phải chứng minh rằng mình là một pháp nhân đã đăng ký với quyền hợp pháp để hoạt động và sẽ duy trì danh sách tên, địa điểm và các quy trình được thực hiện tại mỗi địa điểm, cùng với tài liệu về sự cho phép hợp pháp để hoạt động đối với tất cả các địa điểm xử lý.
 • Tổ chức phải tiến hành quy trình kiểm tra nội bộ thường xuyên (ít nhất là hàng năm) để đánh giá sự tuân thủ của chính họ với tiêu chuẩn CCS. Việc kiểm tra nội bộ phải được lập thành văn bản cùng với bất kỳ sự không phù hợp nào được xác định.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần CCS, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan