CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tuyển dụng nhân viên Điều Phối Viên Quốc Tế Tháng 5/2022

✅ KNA xin thông báo tuyển dụng vị trí điều phối viên Quốc tế tháng 5 năm 2022.
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Điều Phối Viên Hệ Thống

✅ Tổ chức chứng nhận KNA tuyển nhân viên Điều phối hoạt động Đào tạo. Lập và quản lý danh sách khách hàng đào tạo. Lập và quản lý danh sách Giảng viên/Chuyên g...
Xem chi tiết

Tuyển dụng Content Marketing

KNA Cert luôn mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên có năng lực chuyên môn và có mong muốn phát triển nghề nghiệp đồng hành với KNA.
Xem chi tiết

Tuyển dụng Chuyên Gia

KNA Cert tuyển dụng chuyên gia đào tạo trách nhiệm xã hội trên toàn quốc chuyên đi đánh giá đào tạo các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội như BSCI, WRAP, Sedex,.......
Xem chi tiết

Tuyển dụng Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo

Lập và quản lý danh sách khách hàng đào tạo. Gửi email marketing định kỳ về các khóa đào tạo của tổ chức dựa trên dữ liệu khách hàng đã có của công ty. Lập v...
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Điều Phối Hệ Thống

Tổ chức chứng nhận KNA tuyển nhân viên Điều phối hoạt động Đào tạo. Lập và quản lý danh sách khách hàng đào tạo. Lập và quản lý danh sách Giảng viên/Chuyên g...
Xem chi tiết

Tuyển dụng Chuyên Gia Đánh Gía

Tuyển Chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, hệ thống quản lý chất lượng nói chung và nhiều bên khác nữa
Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

tuyển dụng nhân viên kinh doanh cho công ty KNA CERT về các khóa đào tạo, chứng chỉ ISO và hệ thống quản lý chất lượng.
Xem chi tiết