CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

RDS - TIÊU CHUẨN LÔNG VŨ CÓ TRÁCH NHI...

✅ RDS - Tiêu chuẩn Lông vũ trách nhiệm xã hội (RDS - Responsible Down Standard) ✅ là bộ tiêu chuẩn toàn cầu mang tính chất tự nguyện, độc lập, bảo vệ quyền lợi....

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

✅ Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh nhóm 5 - Người thuộc nhóm nhân viên y tế. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấ...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

✅ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 - Người thuộc nhóm An toàn vệ sinh viên. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công t...

Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hà...

✅ Bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà Cung cấp Hàng hóa của PVH ✅ là Chương Trình có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn đap đức vượt xa cả hiệu quả kinh doanh và kết quả....

Khóa học huấn luyện Chứng chỉ An toàn...

✅ Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả và tiến độ công trình. ✅ Trong thời gian qua có rất nhiều các vụ tai nạn nghiêm tr...

Chứng Nhận RCS - Công Nhận Quốc Tế

✅ Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế RCS được phát triển bởi Textile Exchange, ✅ một tổ chức phi lợi nhuận quan trọng nhất giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và có t...

Chứng Nhận OCS - Công Nhận Quốc Tế

✅ OCS – Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 5-100% nguyên liệu hữu cơ. ✅ Đây là tiêu chuẩn n...

Chứng Nhận GOTS - Công Nhận Quốc Tế

✅ Dịch vụ tư vấn GOTS của KNA cam kết đạt chứng nhận gots. ✅ KNA đã thực hiện trên 100 khách hàng đã đạt chứng nhận GOTS trong năm vừa qua. Xem DANH SÁCH đã nhậ...

Đào tạo thực hành Kaizen

✅ Chương trình đào tạo Nhận thức – Kỹ thuật - Thực hành Kaizen do KNA Cert xây dựng dành riêng cho Doanh nghiệp, ✅ nhằm cung cấp cho các thành viên của công ty....
DMCA.com Protection Status