CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

Tư vấn GOTS ĐẠT chứng nhận - Xem DANH...

✅ Dịch vụ tư vấn GOTS của KNA cam kết đạt chứng nhận gots. ✅ KNA đã thực hiện trên 100 khách hàng đã đạt chứng nhận GOTS trong năm vừa qua. Xem DANH SÁCH đã nhậ...

Đào tạo thực hành Kaizen

✅ Chương trình đào tạo Nhận thức – Kỹ thuật - Thực hành Kaizen do KNA Cert xây dựng dành riêng cho Doanh nghiệp, ✅ nhằm cung cấp cho các thành viên của công ty....