CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Quản lý chất lượng toàn diện-TQM

Nếu anh chị đang tìm hiểu về tiêu chuẩn TQM là gì thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

TQM LÀ GÌ ?

 • Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong công ty và của xã hội.

 • TQM đã trở thành một trong những phương pháp có ảnh hưởng sâu rộng hơn 30 năm qua, được áp dụng trong hầu hết các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM, được thiết kế dành riêng nhằm phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp. Nội dung chương trình huấn luyện dựa trên yêu cầu công việc (on the jobs) và kèm theo việc hướng dẫn triển khai áp dụng vào thực tế tại hiện trường (on site) theo từng giai đoạn với các công cụ phù hợp, dựa trên kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện và triển khai áp dụng TQM tại các đơn vị khác nhau của chuyên gia.


Nội dung chương trình

Nội dung

Thời lượng

 Phần I: Giới thiệu hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM

Ngày I: Buổi sáng

 Chất lượng là gì? Tầm quan trọng của chất lượng

8:30 – 11:30 am

Ai nên tham gia: Lãnh đạo/Điều hành, Trưởng/Phó các phòng ban, Cán bộ phòng Chất lượng, Bất kỳ ai quan tâm

 Lịch sử phát triển chất lượng

 Khái niệm và các loại hình chất lượng trong tổ chức/doanh nghiệp

 Nguyên lý của chất lượng toàn diện

 Mô hình truyền thống và TQM

 Công ty đang ở cấp độ nào trong tiến trình TQM?

 Các ông tổ chất lượng và triết lý chất lượng của họ

 So sánh TQM và các hệ thống khác

 Mục tiêu TQM

 Mô hình áp dụng TQM

 Cấu trúc tổ chức thực hiện triển khai TQM trong công ty

 Các module thông dụng của TQM

 Phần II: Lãnh đạo trong TQM

Ngày 1: Buồi chiều

 Quản lý là gì?

1:30 – 4:30 pm

Ai nên tham gia: Lãnh đạo/Điều hành

Cấp cao/ cấp trung

 

 Vai trò lãnh đạo và lãnh đạo chất lượng

 Thiết lập Vision – Mission – Value (VMV)

 Lãnh đạo với triển khai chính sách

 Ma trận triển khai chính sách và thực hành triển khai chính sách

 Giới thiệu hệ thống Thẻ cân bằng điểm (Balance Score Card) và Chỉ số đo lường (KPI) trong doanh nghiệp

Ngày 2:

Sáng- Chiều

8:30 am – 4:30 pm

Ai nên tham gia: Lãnh đạo/Điều hành cấp cao, cấp trung

 Quá trình thiết lập chính sách và chiến lược triển khai

 Trao quyền

 Áp dụng vòng tròn PDCA hàng tháng

 Đánh giá kết quả thực hiện chính sách và các KPI

 Phần III: Thiết kế tổ chức trên quan điểm TQM

 Ngày 3: Buổi sáng

 Cơ cấu tổ chức theo chức năng

8:30 – 12:00 am

Ai nên tham gia:

Lãnh đạo/Điều hành, Trưởng/Phó các phòng ban, Cán bộ phòng Chất lượng, Nhân viên

Người vận hành

 Hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức theo TQM

 Thay đổi văn hóa trong tổ chức và văn hóa TQM

 Cải tiến liên tục

 Làm việc nhóm và phân loại nhóm trong TQM

Ủy ban lãnh đạo

Nhóm giải quyết vấn đề (đơn chức năng, chức năng chéo)

Nhóm làm việc tự nhiên

Nhóm tự quản

Nhóm ảo

 Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

 Phần IV: Quản lý hàng ngày

Ngày 3: Buổi chiều

 Công việc hàng ngày của quản lý các cấp

1:30- 4:30 pm

Ai nên tham gia: Lãnh đạo/Điều hành cấp trung

 Tầm quan trọng và kỹ năng quản lý của cấp quản lý trung gian

 Mối quan hệ giửa quản lý chính sách và hàng ngày

 Phần V: Các Phương pháp và Công cụ chính trong triển khai TQM

 1. Tiêu chuẩn hóa

Xây dựng tiêu chuẩn nội bộ (cơ sở)

Truyền thông tiêu chuẩn hóa

Tiêu chuẩn hóa công việc hàng ngày

Hướng dẫn công việc

 1. Thông kê và 7 công cụ thông kê

Ngày 4:

Sáng – Chiều

8:30 am – 4:30 pm

Ai nên tham gia:

Cán bộ phòng Chất lượng, Nhân viên

Bất kỳ ai quan tâm

Điều gì gây nên sai lỗi và khuyết tật

1. Phiếu kiểm tra

2. Biểu đồ PARETO

3. Biểu đồ NHÂN QUẢ

4. Biểu đồ PHÂN TÁN

5. Biểu đồ PHÂN BỐ

6. Biểu đồ KIỂM SOÁT

7. Lưu trình

 1. Hệ thống đề xuất sáng kiến cải tiến

Ngày 5: Buổi sáng

Các bước xây dựng

8:30 – 11:30 am

Ai nên tham gia:

Tất cả mọi người

Hướng dẫn triển khai

Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng

Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất

 1. Hoạt động nhóm chất lượng

Ngày 5: Buổi chiều

Nhóm chất lượng là gì

1:30 – 4:30 pm

Ai nên tham gia:

Cán bộ phòng Chất lượng, Nhân viên các phòng ban

Bất kỳ ai quan tâm

Triết lý nhóm chất lượng

Nhân tố chính để thành công

Cấu trúc tổ chức nhóm chất lượng

Ban điều hành nhóm chất lượng

Các bước xây dựng

Hướng dẫn triển khai

Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng

Duy trì và báo cáo hoạt động nhóm chất lượng

Tổ chức ngày hội chất lượng tại công ty

 1. Thực hành 5 S và quản lý trực quan

Ngày 6: buổi sáng

Các bước xây dựng 5S và Quản lý trực quan

8:30 – 11:30 am

Ai nên tham gia:

Tất cả mọi người

Hướng dẫn triển khai

Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt

Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất

Cải tiến liên tục hoạt động 5S

 1. Kaizen – Cải tiến liên tục vừa và nhỏ

Ngày 6: Buổi chiều

10 nguyên tắc khi tiến hành Kaizen

1:30 – 4:30 pm

Ai nên tham gia:

Cán bộ phòng Chất lượng, Nhân viên các phòng ban

Bất kỳ ai quan tâm

Lộ trình thực hiện Kaizen

Các bước thực hiện Kaizen

Phân loại vấn đề cần Kaizen

Kaizen và quản lý dự án

Cấu trúc tổ chức nhóm Kaizen

Tổ chức sự kiện Kaizen

Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt

Duy trì và báo cáo hoạt động Kaizen

Cải tiến liên tục hoạt động Kaizen


Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học, người tham dự có thể:

 • Biết vị trí của TQM trong việc phát triển các phương pháp cải tiến chất lượng
 • Hiểu biết các nguyên tắc cơ bản của TQM và tác động của nó tới hiệu quả sản xuất/kinh doanh
 • Biết cách xây dựng kế hoạch để đạt được cam kết về quản lý nhằm nâng cao chất lượng
 • Mô tả làm thế nào để trao quyền cho nhân viên để áp dụng phương pháp tiếp cận chất lượng tốt nhất trong thực tế
 • Biết cách sử dụng thống kê và dữ liệu thực tế để quyết định làm cho quá trình giải quyết cácvấn đề có chất lượng và bền vững, phòng ngừa việc lặp đi lặp lại các vấn đề phát sinh hàng ngày
 • Biết cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến liên tục tiên tiến
 • Xác định được những thay đổi cần thiết trong tổ chức của mình để đạt được sự tập trung cải tiến
 • Biết cách xây dựng nhóm và các hoạt động cải tiến theo nhóm
 • Biết cách làm thế nào để duy trì hoạt động cải tiến theo TQM và các cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt.

 • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan