CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Khóa học ISO 27001:2022 - Nhận thức & Chuyên sâu

An ninh thông tin là gì? Bảo đảm tính riêng tư cho những thông tin của bạn với hệ thống được chứng nhận ISO/IEC 27001 và thể hiện bạn có thể kiểm soát những rủi ro an ninh thông tin. Tuân thủ theo các tiêu chuẩn cấp thế giới có thể giúp bạn dành được sự tin tưởng của khách hàng và những cơ hội kinh doanh mới.

TIÊU CHUẨN iso 27001

Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 27001 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Nắm bắt được vấn đề đó, KNA Cert triển khai chương trình đào tạo nhận thức về Hệ thống bảo mật an ninh thông tin dựa trên ISO 27001:2022 nhằm phần nào hỗ trợ các Ngân hàng tại Việt Nam từng bước tiếp cận với các lộ trình nêu trên của NHNN với mức phí vô cùng hấp dẫn. KNA CERT tổ chức khóa đào tạo ISO 27001 với nội dung chi tiết dưới đây:

Đào tạo nhận thức về quản lý an ninh thông tin tiêu chuẩn ISO 27001


MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC

Cung cấp kiến thức và ví dụ thực tiễn cần thiết trong việc xây dựng hệ thống tài liệu, duy trì áp dụng và cải tiến HTQL theo đúng yêu cầu của ISO 527001 một cách có hiệu lực và hiệu quả.


NHỮNG LỢI ÍCH SAU CỦA HỌC VIÊN:

 • Sau khi hoàn thành xong khóa học này học viên sẽ có khả năng

 • Hiểu phương pháp triển khai hệ thống an toàn thông tin (ISMS) theo ISO/ IEC 27001:2022

 • Tăng sự hiểu biết toàn diện về các khái niệm, tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật cần thiết cho việc quản lý hiệu quả của một hệ thống quản lý an toàn thông tin

 • Hiểu mối quan hệ giữa các thành phần của một hệ thống quản lý an ninh thông tin, bao gồm cả quản lý rủi ro, kiểm soát và tuân thủ các yêu cầu của các bên liên quan khác nhau của tổ chức

 • Có được chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện, quản lý và duy trì một hệ thống ISMS theo quy định tại tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2022

 • Có được chuyên môn cần thiết để quản lý một đội ngũ thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2022

 • Phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các tổ chức về thực hành tốt nhất trong việc quản lý an toàn thông tin

 • Để cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định trong bối cảnh quản lý an toàn thông tin


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Quản lý dự án hoặc tư vấn muốn chuẩn bị và hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS)

 • Đánh giá viên, những người muốn hiểu đầy đủ về quá trình thực hiện hệ thống quản lý an ninh thông tin.
 • CxO và quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về quản trị CNTT của doanh nghiệp và quản lý rủi ro
 • Thành viên của một nhóm an toàn thông tin.
 • Các cố vấn chuyên gia về công nghệ thông tin.
 • Chuyên gia kỹ thuật muốn chuẩn bị cho một chức năng bảo mật thông tin hay cho một chức năng quản lý dự án ISMS.

LỊCH KHÓA HỌC ISO 27001 & CÁC KHÓA HỌC KHÁC CHI TIẾT: TẠI ĐÂY


    

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu hệ thống quản lý và qui trình
 • Các định nghĩa, khái niệm của ISO/ IEC 27001:2022
 • Giới thiệu các tiêu chuẩn liên quan (ISO 27000, ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004, ISO 27005…)
 • Các bước triển khai ISO 27001 theo PDCA…
 • Các thực hành tốt nhất theo ISO 27002
 • Các bài tập thực hành

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên bao gồm các chuyên gia là Lead Auditor/ Chuyên gia đánh giá trưởng ISO - có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và triển khai thực tiễn tại Doanh Nghiệp.


Chia sẻ

Dịch vụ liên quan