CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001:2015 mới nhất - KNA CERT

Câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001:2015 là các câu hỏi có nhiều đáp án lựa chọn để kiểm tra nhân thức của cá nhân hoặc tổ chức về Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới nhất (Hệ thống quản lý chất lượng). Hãy tham khảo một số Câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015 điển hình trong bài viết dưới đây của KNA CERT.


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ISO 9001 LÀ GÌ?

Câu hỏi trắc nghiệm là một dạng câu hỏi, trong đó người làm bài phải chọn một trong những lựa chọn được cung cấp làm đáp án. Câu hỏi trắc nghiệm thường có một câu hỏi hoặc một tình huống được đặt ra, kèm theo đó là các lựa chọn đáp án được đánh số hoặc đánh chữ cái. Người làm bài phải lựa chọn đáp án mà họ cho là câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001 là một tập hợp các câu hỏi xoay quanh Tiêu chuẩn ISO 9001 về Hệ thống quản lý chất lượng.

THAM KHẢO MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

Câu hỏi 1: ISO 9001 đề cập tới Hệ thống quản lý nào?

 1. Tiêu chuẩn về quản lý môi trường
 2. Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng
 3. Tiêu chuẩn về quản lý an toàn thông tin
 4. Tiêu chuẩn về quản lý rủi ro

→ Đáp án: B

Câu hỏi 2: Đâu là phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn ISO 9001?

 1. ISO 9001:2000
 2. ISO 9001:2008
 3. ISO 9001:2015
 4. ISO 9001:2018

→ Đáp án: C

Câu hỏi 3: Thứ tự thực hiện các bước theo chu trình PDCA khi áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

 1. Thực hiện -> Kiểm tra -> Hoạch định -> Hành động
 2. Hoạch định -> Kiểm tra -> Thực hiện -> Hành động
 3. Hoạch định -> Thực hiện -> Kiểm tra -> Hành động
 4. Hoạch định -> Thực hiện -> Hành Động -> Kiểm tra

→ Đáp án: C

Câu hỏi 4: Nguồn lực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm những gì?

 1. Nguồn lực con người, nguồn lực tri thức và nguồn lực về cơ sở hạ tầng.
 2. Nguồn lực con người, tri thức, cơ sở hạ tầng, theo dõi, đo lường và môi trường
 3. Nguồn lực con người, theo dõi, đo lường, môi trường
 4. Nguồn lực con người, tri thức, môi trường cho việc thực hiện các quá trình

→ Đáp án: A

Câu hỏi 5: Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

 1. Chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động sản xuất và kinh doanh
 2. Áp dụng với tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam, không phân biệt quy mô và loại hình doanh nghiệp
 3. Áp dụng với tất cả tổ chức cả ở Việt nam và Thế giới, không phân biệt quy mô và loại hình tổ chức
 4. Áp dụng với tất cả các tổ chức, không phân biệt về loại hình, quy mô, sản phẩm/dịch vụ cung cấp hay vị trí địa lý

→ Đáp án: D

Câu hỏi 6: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có mấy điều khoản?

 1. 10 điều khoản
 2. 9 điều khoản
 3. 8 điều khoản
 4. 7 điều khoản

→ Đáp án: A

Câu hỏi 7: Quản lý chất lượng theo ISO 9001 đề cập tới những nguyên tắc nào?

 1. Nguyên tắc hướng vào khách hàng – Sự lãnh đạo – Tiếp cận theo quá trình – Và sự tham gia của mọi người
 2. Nguyên tắc hướng vào khách hàng – Cải tiến – Sự lãnh đạo – Quyết định dựa trên bằng chứng – Sự tham gia của mọi người
 3. Nguyên tắc hướng vào khách hàng – Sự lãnh đạo – Cải tiến – Quyết định dựa trên bằng chứng – Quản lý mối quan hệ
 4. Tất cả các đáp án trên

→ Đáp án: D

Câu hỏi 8: ISO 9001:2015 đặt ra yêu cầu gì cho Chính sách chất lượng?

 1. Chính sách chất lượng cần phải luôn sẵn có và được duy trì bằng thông tin dạng văn bản
 2. Chính sách chất lượng cần được truyền đạt, được thấu hiểu và cần được thể hiện ở trong tổ chức.
 3. Chính sách chất lượng cũng cần luôn sẵn có để cho các bên quan tâm tìm hiểu
 4. Cả 3 ý kiến nêu trên.

→ Đáp án: D

Câu hỏi 9: Tư duy dựa trên rủi ro của ISO 9001:2015 nhằm mục đích gì?

 1. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định những yếu tố có thể là nguyên nhân khiến các quá trình chệch khỏi kết quả hoạch định
 2. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân khiến hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chệch khỏi kết quả đã hoạch định
 3. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức giúp tổ chức kiểm soát và phòng ngừa nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tối đa cơ hội khi chúng xuất hiện
 4. Tất cả các ý trên

→ Đáp án: D

Câu hỏi 10: Yêu cầu xác định bối cảnh của tổ chức được hiểu như thế nào trong ISO 9001:2015?

 1. Các vấn đề bao gồm vấn đề bên ngoài và bên trong nội bộ liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược của tổ chức.
 2. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài có ảnh hưởng tới khả năng tổ chức đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng.
 3. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài bao gồm yếu tố hoặc điều kiện tích cực, tiêu cực cần cho việc xem xét bối cảnh của tổ chức.
 4. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược của tổ chức có ảnh hưởng tới khả năng tổ chức đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm yếu tố hoặc điều kiện tích cực, tiêu cực cần cho việc xem xét bối cảnh.

→ Đáp án: D

Câu hỏi 11: Quá trình kiểm tra và xác minh của ISO 9001 nhằm mục đích gì?

 1. Đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
 2. Kiểm tra quy trình sản xuất hàng ngày.
 3. Tăng hiệu suất nhân viên.
 4. Tăng cường quản lý tài sản.

→ Đáp án: A

Câu hỏi 12: ISO 9001 đề xuất việc xác định, theo dõi và đánh giá sự hài lòng của ai?

 1. Nhân viên
 2. Đối tác cung ứng
 3. Khách hàng
 4. Cơ quan chứng nhận

→ Đáp án: C

BÍ QUYẾT ĐỂ TRẢ LỜI ĐÚNG CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

Trong cuộc hành trình để hiểu và tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015 góp phần tích cực vào hành trình tuân thủ Tiêu chuẩn ISO. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001:2015:

 1. Nắm vững tiêu chuẩn

Trước hết, bạn cần nắm vững nội dung của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đọc và hiểu cẩn thận nội dung của tiêu chuẩn, bao gồm cả cấu trúc và các yêu cầu cụ thể. Hãy xem xét việc dùng tài liệu tham khảo hoặc hướng dẫn từ những nguồn uy tín để giúp bạn hiểu rõ hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa đào tạo ISO 9001 để được học hỏi từ các chuyên gia.

 1. Luyện tập thường xuyên

Hãy luyện tập thường xuyên bằng cách giải các bài tập và câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến ISO 9001:2015. Việc này giúp bạn nắm vững kiến thức và làm quen với cách tiếp cận tiêu chuẩn.

 1. Hiểu rõ ngữ cảnh

Trước khi trả lời một câu hỏi, hãy xem xét ngữ cảnh của nó. Điều này bao gồm việc xác định mục tiêu của câu hỏi, tình huống cụ thể mà câu hỏi đề cập. Trên cơ sở đó cân nhắc câu trả lời.

 1. Chú ý đến các từ khoá quan trọng

Chú ý tới các từ khoá quan trọng trong câu hỏi. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ những yếu tố quan trọng mà câu hỏi đang nhắc đến và giúp bạn chọn câu trả lời đúng.

 1. Đọc từng lựa chọn cẩn thận

Trước khi chọn câu trả lời cuối cùng, hãy đọc từng lựa chọn cẩn thận. Đôi khi, câu trả lời có thể dựa trên sự phân biệt tỉ mỉ về các tùy chọn.

 1. Thực hiện loại trừ

Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy sử dụng phương pháp loại trừ. Hãy loại bỏ những câu trả lời mà bạn cho là không đúng và tập trung vào những lựa chọn còn lại.

 1. Tự tin và không hoảng sợ

Cuối cùng, hãy tự tin khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001. Nếu bạn đã nắm vững kiến thức và hiểu rõ tiêu chuẩn, bạn có cơ hội cao để trả lời đúng. Đừng để tinh thần hoảng sợ làm bạn mất tập trung.

→ Trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001:2015 không chỉ để đạt điểm cao, mà còn thể hiện bạn hiểu và có khả năng tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách tốt nhất.


Trên đây là các thông tin cơ bản về Câu hỏi trắc nghiệm ISO 9001:2015. Tại KNA CERT, chúng tôi hiểu rằng việc nắm vững Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là quan trọng để đảm bảo quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu quốc tế. Với sứ mệnh giúp các tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt kiến thức cơ bản và thực tiễn về chứng nhận ISO 9001:2015, chúng tôi đã xây dựng trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm chất lượng kèm đáp án chi tiết.

Nếu bạn quan tâm và muốn nhận Trọn Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm ISO 9001:2015 của KNA CERT, hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Chia sẻ

Tin liên quan