CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 là gì? – KNA CERT

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn cơ bản mà mọi tổ chức, doanh nghiệp nên tìm hiểu và áp dụng để xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn


ISO LÀ GÌ?

ISO viết tắt từ cum từ “International Organization for Standardization” dịch sang tiếng Việt là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies).Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.

Đây là một tổ chức độc lập, phi chính phủ. chuyên thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn con thuộc hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000


TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. Gọi là ISO 9001:2015 vì phiên bản này được ban hành vào tháng 9/2015. Trước đó, tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng đã có các phiên bản lần lượt là ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008.


CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001

 • ISO 9001:1994 Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật) → Đã hết hạn
 • ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Đã hết hạn
 • ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Đã hết hạn
 • ISO 9001:2015 Quality managemeint systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Phiên bản duy nhất có hiệu lực tại thời điểm hiện tại

MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu luật định và yêu cầu của khách hàng
 • Nâng cao sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng
 • Giải quyết rủi ro và cơ hội để đạt được mục tiêu chất lượng
 • Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng khoa học

Xem thêm Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015


7 NGUYÊN TẮC CỦA ISO 9001 LÀ GÌ?

 • Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
 • Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
 • Nguyên tắc 5: Cải tiến
 • Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên bằng chứng
 • Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Xem thêm Nội dung các nguyên tắc ISO 9001: https://tinyurl.com/jmhwjy3


10 ĐIỀU KHOẢN CỦA ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Xem thêm Nội dung điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015


CHU TRÌNH PDCA CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO áp dụng Chu trình PDCA trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • P: PLAN (Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu kế hoạch) → Tương ứng với điều khoản 4, 5, 6, 7
 • D: DO (Thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch đã đề ra) → Tương ứng với điều khoản 8
 • C: CHECK (Đánh giá, kiểm tra mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện) → Tương ứng với điều khoản 9
 • A: ACT (Hành động khắc phục, thực hiện cải tiến để đạt được hiệu quả tốt hơn trong tương lai) → Tương ứng với điều khoản 10

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 • ISO 9001:2015 áp dụng cấu trúc cấp cao (HLS) mới: Phiên bản ISO 9001:2008 có 8 điều khoản, Phiên bản ISO 9001:2015 có 10 điều khoản
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có sự thay đổi trong một số thuật ngữ như: Sản phẩm và dịch vụ, Thông tin dạng văn bản, Nhà cung cấp bên ngoài,…
 • Trong ISO 9001:2015, doanh nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì miễn là chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
 • ISO 9001:2015 bỏ nguyên tắc “Tiếp cận hệ thống” bằng nguyên tắc “Tiếp cận theo quá trình”, thay nguyên tắc “Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp” thành “Quản lý mối quan hệ”
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 phên bản 2015 yêu cầu phải xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài tổ chức
 • Vai trò của lãnh đạo được đề cao hơn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001;2015
 • Doanh nghiệp phải chủ động hơn theo tư duy dựa trên rủi ro
 • Chú trọng hoạch định sự thay đổi
 • Doanh nghiệp phải xác định các tri thức cần thiết cho các hoạt động

TỔ CHỨC NÀO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với:

 • Mọi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
 • Mọi ngành nghề, lĩnh vực
 • Mọi quy mô tổ chức
 • Mọi vị trí địa lý

Để tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 9001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 9001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 9001: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status