CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất năm 2024 là tiêu chuẩn cơ bản mà mọi tổ chức, doanh nghiệp nên tìm hiểu và áp dụng để xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn


ISO LÀ GÌ?

ISO được viết tắt bởi cụm từ “International Organization for Standardization” có nghĩa tiếng Việt là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies).Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.


Đây là một tổ chức độc lập, phi chính phủ. chuyên thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng do một Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành ra. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 chính là tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. 


TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là phiên bản mới nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 9 năm 2015. Trước đó thì bộ tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý chất lượng đã có phiên bản lần lượt là: ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008.


CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ ?

Trải qua nhiều phiên bản từ khi ra đời cho đến nay thì bộ tiêu chuẩn ISO 9001 cũng đã có nhiều thay đổi so với những phiên bản trước đó. Chúng ta sẽ điểm lại những phiên bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 này: 

 • ISO 9001:1994 Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật) → Đã hết hạn.
 • ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Đã hết hạn
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Đã hết hạn
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất là phiên bản 2015 Quality managemeint systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Phiên bản duy nhất có hiệu lực tại thời điểm hiện tại

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001


MỤC ĐÍCH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 MỚI NHẤT 

 • Nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu luật định và yêu cầu của khách hàng
 • Nâng cao sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng
 • Giải quyết rủi ro và cơ hội để đạt được mục tiêu chất lượng
 • Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng khoa học

Xem thêm Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015


10 ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

Điều khoản 1: Phạm vi của tiêu chuẩn

Điều khoản 1 có nêu ra các nguyên lý cơ bản về mục tiêu mà Hệ thống QLCL hướng tới. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 khuyến khích quy trình và hệ thống nhằm đảm bảo tốt cho đầu ra sản phẩm và dịch vụ nhất quán hơn.

Điều khoản 2: Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo mang tính quy chuẩn giúp hiểu rõ hơn về những thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thông qua các so sánh có liên quan với từ vựng được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 9000:2015.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Tài liệu tham khảo để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ cơ bản bằng cách làm rõ cơ sở từ vựng và định nghĩa trong ISO 9000:2015. Tham khảo Từ vựng và nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9000:2015.

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có đưa ra được những yêu cầu cho tổ chức và doanh nghiệp cần thiết phải xác định cụ thể bối cảnh của tổ chức bao gồm tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng tới mục tiêu của doanh nghiệp.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

Tại điều khoản 5 này có đề cập đến vai trò của lãnh đạo cùng với sự cam kết của lãnh đạo một cách cao nhất và là người chịu trách nhiệm về việc giải trình hiệu lực của HTQLCL phân công trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức và ban hành các chính sách và mục tiêu.

Việc này cũng cần thiết phải phê duyệt các quy trình/ thủ tục; sẵn sàng cung cấp đủ nguồn lực để vận hành hệ thống trong điều kiện phù hợp; thúc đẩy các sáng kiến cải tiến.

Điều khoản 6: Hoạch định

Trong điều khoản 6 này thì mục đích chính của việc giai quyết các rủi ro việc và cơ hội nhằm nắm bắt được các cơ hội nhằm đảm bảo hệ thống Quản lý chất lượng cũng sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.

Các hành động cần được lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cũng như được đánh giá chính xác về hiệu quả khi triển khai để có phương hướng giải quyết kịp thời.

Cần thiết lập mục tiêu chất lượng cụ thể cho từng bộ phận để đảm bảo kết quả mang lại đáp ứng với tiêu chí được đề ra. Mục tiêu cần được đo lường, định lượng và có thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với chính sách và năng lực của doanh nghiệp.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Việc hỗ trợ các điều khoản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 này bao gồm có nguồn lực, năng lực cũng như nhận thức của nhân viên áp dụng ISO 9001:2015.

Tổ chức cần xác định cũng như đáp ứng tốt các nguồn lực một cách cần thiết nhằm thực hiện và duy trì cũng như cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng. Nhân viên cần nắm được rõ các yêu cầu về chuyên môn cũng như kỹ năng và kinh nghiệm. Doanh nghiệp tốt chức nên tiến hành đánh giá lại các năng lực của họ định kì.

Điều khoản 8: Thực hiện

Trong điều khoản 8 này có nêu lên việc thực hiện các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này một cách bài bản nhất.

Doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện và triển khai rõ các hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch cũng như đạt được mục tiêu đã được đề ra.

Ngoài ra trong điều khoản 8 này cũng có yêu cầu về việc thực hiện đối với các sản phẩm và dịch vụ. Việc thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ cũng như kiểm soát quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được đề ra bằng cách sử dụng các phương thức, phương tiện phù hợp nhất và lưu trữ các thông tin có liên quan.

Điều khoản 9. Đánh giá kết quả thực hiện

Trong điều khoản 9 này thì việc tiến hành đánh giá kết quả thực hiện hoạt động áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tổ chức. Điều khoản này có đề cập đến việc theo dõi, đo lường cũng như phân tích và đánh giá giám sát và đo lường các hoạt động QMS sẽ thiết lập cơ chế để đảm bảo rằng tổ chức của bạn đang đáp ứng được các chính sách và mục tiêu và chi tiêu của mình.

Trong điều khoản 9 này cũng đề cập đến việc đánh giá nội bộ nhằm đảm bảo QMS hoạt động một cách hiệu quả. Lãnh đạo của doanh nghiệp càn xem xét hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm xác định chúng còn phù hợp hay không và đáp ứng được với các yêu hay không. Hoạt động có thực hiện một cách hiệu quả hay không và có đạt được kết quả như dự kiến.

Điều khoản 10: Cải tiến

Trong điều khoản 10 này thì tổ chức, doanh nghiệp cần phải đưa ra biện pháp giải quyết những việc chưa làm tốt, khắc phục những yếu điểm để hệ thống quản lý chất lượng hoàn thiện hơn.

Doanh nghiệp không chỉ duy trình hệ thống quản lý chất lượng mà cần không ngừng cải tiến những yếu tố chưa phù hợp để mang lại hiệu quả tốt hơn, tiết kiệm nguồn lực và tài nguyên cho doanh nghiệp.

 Xem thêm Nội dung điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất


7 NGUYÊN TẮC CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

 • Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
 • Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
 • Nguyên tắc 5: Cải tiến
 • Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên bằng chứng
 • Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Xem thêm 8 điều cơ bản về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015


CHU TRÌNH PDCA CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO áp dụng Chu trình PDCA trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là tiêu chuẩn ISO mới nhất

 • P: PLAN (Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu kế hoạch) → Tương ứng với điều khoản 4, 5, 6, 7
 • D: DO (Thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch đã đề ra) → Tương ứng với điều khoản 8
 • C: CHECK (Đánh giá, kiểm tra mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện) → Tương ứng với điều khoản 9
 • A: ACT (Hành động khắc phục, thực hiện cải tiến để đạt được hiệu quả tốt hơn trong tương lai) → Tương ứng với điều khoản 10

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 • ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về việc  áp dụng cấu trúc cấp cao (HLS) mới: Phiên bản ISO 9001:2008 có 8 điều khoản, Phiên bản ISO 9001:2015 có 10 điều khoản
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có sự thay đổi trong một số thuật ngữ như: Sản phẩm và dịch vụ, Thông tin dạng văn bản, Nhà cung cấp bên ngoài,…
 • Trong ISO 9001:2015, doanh nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì miễn là chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
 • ISO 9001:2015 bỏ nguyên tắc “Tiếp cận hệ thống” bằng nguyên tắc “Tiếp cận theo quá trình”, thay nguyên tắc “Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp” thành “Quản lý mối quan hệ”
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 yêu cầu phải xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài tổ chức
 • Vai trò của lãnh đạo được đề cao hơn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Doanh nghiệp phải chủ động hơn theo tư duy dựa trên rủi ro
 • Chú trọng hoạch định sự thay đổi
 • Doanh nghiệp phải xác định các tri thức cần thiết cho các hoạt động khi tìm hiẻu về ISO 9001 mới nhất. 

>> Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015?


TỔ CHỨC NÀO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001 NĂM 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với:

 • Mọi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
 • Mọi ngành nghề, lĩnh vực
 • Mọi quy mô tổ chức
 • Mọi vị trí địa lý

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001


LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 9001:2015

 • Xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác:

Là một tổ chức tiến hành áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2015 Doanh nghiệp đó có thể đáp ứng được một cách đầy đủ nhất các bộ tiêu chuẩn Quốc tế. Việc này giúp xây dựng niềm tin mạnh mẽ cho khách hàng và các đối tác để họ trở thành khách hàng trng thành với tổ chức/ doanh nghiệp của bạn.

 • Tạo lợi thế cạnh tranh cao cùng các đối thủ lớn

Việc doanh nghiệp/ tổ chức của bạn đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2015 góp phần giúp tạo được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ và giúp hàng hóa, dịch vụ của bạn nổi trội hơn so với đối thủ cùng ngành trên thị trường.

Tổ chức của bạn một khi đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2015 có thể giúp góp phần tạo ra được các lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ và giúp hàng hóa dịch vụ của bạn được khách hàng chấp nhận và trung thành hơn. 

 • Kiểm soát và quản lý được các rủi ro

Việc kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được cải thiện hơn. Từ đó rủi ro sẽ được quản lý và hạn chế một cách tốt nhất. Việc tối thiểu hóa các tác động của doanh nghiệp, tổ chức cũng chính là một chiến lược phát triển mới thật sự phù hợp cho doanh nghiệp.

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Nhờ quy trình có áp dụng hệ thống Quản lý một cách bài bản và khoa học mà bạn sẽ có thể giám sát chặt chẽ được quy trình sản xuất đồng thời giúp cho tổ chức của bạn có được một hệ thống bài bản và nâng cao. Việc này giúp nâng cao được hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ một cách đồng đều và ổn định hơn.

Với việc cải thiện được rõ ràng chất lượng của sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn thu hút được khách hàng tiềm năng mới trong tương lai từ đó nâng cao hơn nữa hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí của người tiêu dùng. 

 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả

Khi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp, nhân viên sẽ được đào tạo một cách bài bản. Từ đó xây dựng nhận thức và trách nhiệm của từng người. Khi ấy họ sẽ biết được chính xác các công việc mình cần làm, xác định được quyền hạn và phạm vi trách nhiệm của mình để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn.

Chính điều này sẽ tạo ra một dây chuyền sản xuất được chuyên môn hóa, giảm thiểu sức lao động nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của công việc, tối thiểu hóa những sai sót có thể xảy ra và sự hỏng hóc của sản phẩm.


DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001 CỦA KNA CERT

KNA CERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Ngoài ra KNA cũng được Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017 và được cấp số hiệu VICAS 059 – QMS. Nhờ vậy mà chứng chỉ ISO 9001:2015 do KNA CERT trực tiếp cấp có đầy đủ giá trị pháp lý và được công nhận toàn cầu.

Khi sử dụng dịch của KNA, Khách Hàng được hưởng những quyền lợi sau:

 • Miễn phí khóa đào tạo ATLĐ theo NĐ 44/2018/NĐ-CP
 • Miễn phí khóa học Public
 • Miễn phí đánh giá thử cho khách hàng
 • Được tặng miễn phí toàn bộ hồ sơ, quy trình, biểu mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất. 
 • Hỗ trợ miễn phí tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện sản xuất của từng ngành nghề
 • Hỗ trợ tối đa các thủ tục đăng ký chứng nhận và chứng nhận
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA KNA

1: KNA trao chứng chỉ ISO 9001 cho Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Điện Miền Bắc – Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc

Xuất phát từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ban Quản lý Dự Án Xây Dựng Điện Miền Bắc có lực lượng nhân viên đông đảo giàu kinh nghiệm trong ngành đầu tư xây dựng công trình trọng điểm. Mới đây công ty đã vinh dự nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 do KNA CERT cấp cho phạm vi quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng.


2: KNA cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất văn phòng phẩm và đồ nội thất văn phòng. Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam vinh dự nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 do KNA CERT cấp.


3: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kỹ thuật 29 sở hữu chứng nhận ISO 9001 được cấp bởi KNA

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 là doanh nghiệp chuyên thi công công trình xây dựng dân dụng. Mới đây công ty đã vinh dự nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 do KNA CERT cấp.


4: KNA đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Chuyên sản xuất may công nghiệp xuất khẩu. Mới đây TNG vinh dự nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 do KNA CERT cấp.

5: Công ty TNHH Kingmaker (Cambodia) Footwear sử dụng dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của KNA


6: Công ty TNHH MTV Misawa Engineering Việt Nam được KNA chứng nhận có Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001


7: KNA cấp giấy chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH CNC VINA


8: Công ty Cổ phần Azuma Việt Nam hoàn thành đánh giá chứng nhận ISO 9001 bởi KNA


9: KNA đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Lâm Hoàng Minh


Để tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 9001 mới nhất năm 2024 Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786.

 
✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786


Nếu anh chị đang tìm hiểu về bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 9001 danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.


Chia sẻ

Tin liên quan