CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất năm 2023 là tiêu chuẩn cơ bản mà mọi tổ chức, doanh nghiệp nên tìm hiểu và áp dụng để xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn


ISO LÀ GÌ?

ISO viết tắt từ cum từ “International Organization for Standardization” dịch sang tiếng Việt là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies).Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.


Đây là một tổ chức độc lập, phi chính phủ. chuyên thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn chất lượng iso 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn con thuộc hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000


TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. Gọi là ISO 9001:2015 vì phiên bản này được ban hành vào tháng 9/2015. Trước đó, tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng đã có các phiên bản lần lượt là ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008.


CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ ?

 • ISO 9001:1994 Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật) → Đã hết hạn.
 • ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Đã hết hạn
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Đã hết hạn
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất là phiên bản 2015 Quality managemeint systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) → Phiên bản duy nhất có hiệu lực tại thời điểm hiện tại

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001


MỤC ĐÍCH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 MỚI NHẤT 2023 

 • Nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu luật định và yêu cầu của khách hàng
 • Nâng cao sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng
 • Giải quyết rủi ro và cơ hội để đạt được mục tiêu chất lượng
 • Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng khoa học

Xem thêm Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015


7 NGUYÊN TẮC CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ?

 • Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
 • Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
 • Nguyên tắc 5: Cải tiến
 • Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên bằng chứng
 • Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Xem thêm 8 điều cơ bản về tiêu chuẩn ISO 9001:2015


10 ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Xem thêm Nội dung điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015


CHU TRÌNH PDCA CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO áp dụng Chu trình PDCA trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là tiêu chuẩn ISO mới nhất

 • P: PLAN (Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu kế hoạch) → Tương ứng với điều khoản 4, 5, 6, 7
 • D: DO (Thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch đã đề ra) → Tương ứng với điều khoản 8
 • C: CHECK (Đánh giá, kiểm tra mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện) → Tương ứng với điều khoản 9
 • A: ACT (Hành động khắc phục, thực hiện cải tiến để đạt được hiệu quả tốt hơn trong tương lai) → Tương ứng với điều khoản 10

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 • ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về việc  áp dụng cấu trúc cấp cao (HLS) mới: Phiên bản ISO 9001:2008 có 8 điều khoản, Phiên bản ISO 9001:2015 có 10 điều khoản
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có sự thay đổi trong một số thuật ngữ như: Sản phẩm và dịch vụ, Thông tin dạng văn bản, Nhà cung cấp bên ngoài,…
 • Trong ISO 9001:2015, doanh nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì miễn là chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
 • ISO 9001:2015 bỏ nguyên tắc “Tiếp cận hệ thống” bằng nguyên tắc “Tiếp cận theo quá trình”, thay nguyên tắc “Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp” thành “Quản lý mối quan hệ”
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 yêu cầu phải xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài tổ chức
 • Vai trò của lãnh đạo được đề cao hơn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Doanh nghiệp phải chủ động hơn theo tư duy dựa trên rủi ro
 • Chú trọng hoạch định sự thay đổi
 • Doanh nghiệp phải xác định các tri thức cần thiết cho các hoạt động khi tìm hiẻu về ISO 9001 mới nhất năm 2023. 

>> Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015?


TỔ CHỨC NÀO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001 NĂM 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với:

 • Mọi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
 • Mọi ngành nghề, lĩnh vực
 • Mọi quy mô tổ chức
 • Mọi vị trí địa lý

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001


LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 9001:2015

 • Xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác:

Một khi Doanh Nghiệp của bạn được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 doanh nghiệp có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn Quốc Tế. Việc này giúp xây dựng niềm tin mạnh mẽ cho khách hàng và các đối tác để họ trở thành khách hàng trng thành với tổ chức/ doanh nghiệp của bạn.

 • Tạo lợi thế cạnh tranh cao cùng các đối thủ lớn

Việc doanh nghiệp/ tổ chức của bạn đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2015 góp phần giúp tạo được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ và giúp hàng hóa, dịch vụ của bạn nổi trội hơn so với đối thủ cùng ngành trên thị trường.

Ngoài ra, chứng chỉ ISO 9001:2015 còn mở ra những cơ hội hợp tác cùng nhiều đối tác lớn trên thị trường quốc tế, đáp ứng được các nhu cầu được đề ra khi hợp tác hoặc nhận thầu từ nhiều doanh nghiệp lớn, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty và còn góp phần mở rộng quy mô hoạt động của đơn vị.

 • Kiểm soát và quản lý được các rủi ro

Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều loại rủi ro. Việc có được một hệ thống kiểm soát chất lượng như ISO 9001 sẽ giúp tổ chức của bạn nhận thức rõ ràng về vấn đề rủi ro và đồng thời đưa ra được các biện pháp giải quyết hiệu quả hơn. Việc tối thiểu hóa các tác động của doanh nghiệp, tổ chức cũng chính là một chiến lược phát triển mới thật sự phù hợp cho doanh nghiệp.

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Nhờ quy trình có áp dụng hệ thống Quản lý một cách bài bản và khoa học mà bạn sẽ có thể giám sát chặt chẽ được quy trình sản xuất đồng thời giúp cho tổ chức của bạn có được một hệ thống bài bản và nâng cao. Việc này giúp nâng cao được hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ một cách đồng đều và ổn định hơn.

Nhờ việc cải thiện được chất lượng sản phẩm đồng đều sẽ giúp doanh nghiệp của bạn thu hút được một lượng khách hàng tiềm năng mới từ đó nâng cao hơn nữa hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng.

 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả

Khi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp, nhân viên sẽ được đào tạo một cách bài bản. Từ đó xây dựng nhận thức và trách nhiệm của từng người. Khi ấy họ sẽ biết được chính xác các công việc mình cần làm, xác định được quyền hạn và phạm vi trách nhiệm của mình để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn.

Chính điều này sẽ tạo ra một dây chuyền sản xuất được chuyên môn hóa, giảm thiểu sức lao động nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của công việc, tối thiểu hóa những sai sót có thể xảy ra và sự hỏng hóc của sản phẩm.


DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001 CỦA KNA CERT

KNA CERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Ngoài ra KNA cũng được Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017 và được cấp số hiệu VICAS 059 – QMS. Nhờ vậy mà chứng chỉ ISO 9001:2015 do KNA CERT trực tiếp cấp có đầy đủ giá trị pháp lý và được công nhận toàn cầu.

Khi sử dụng dịch của KNA, Khách Hàng được hưởng những quyền lợi sau:

 • Miễn phí khóa đào tạo ATLĐ theo NĐ 44/2018/NĐ-CP
 • Miễn phí khóa học Public
 • Miễn phí đánh giá thử cho khách hàng
 • Được tặng miễn phí toàn bộ hồ sơ, quy trình, biểu mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất năm 2023. 
 • Hỗ trợ miễn phí tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện sản xuất của từng ngành nghề
 • Hỗ trợ tối đa các thủ tục đăng ký chứng nhận và chứng nhận
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA KNA

 • Công ty CP Thiết bị Nguyên phụ liệu Khẩu trang Việt Nam
 • Công ty CP CDC Hà Nội
 • Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Gia Khánh
 • Công ty CP Liên doanh Cơ khí Việt Nhật
 • Công ty TNHH KPEG Việt Nam
 • Công ty TNHH Năng lượng GPPD
 • Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân
 • Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Việt – Nhật
 • Công ty TNHH Response Việt Nam
 • Công ty TNHH Kỹ thuật Nhất Xanh
 • Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Nam 24H
 • Công ty TNHH Công nghiệp D&A Việt Nam
 • Công ty TNHH Y&Y PRECISION AND AUTOMATION
 • Công ty TNHH TONY PRECISION Việt Nam
 • Công ty TNHH Medcons
 • Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 • Công ty TNHH Comart Việt Nam
 • Công ty TNHH Denko Mechanical
 • Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vi Re Sin
 • Công ty TNH Crow Advanced Material Việt Nam
 • Công ty TNHH Sản xuất Nhựa và Cơ khí Đông Dương 2
 • Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Esd-Pac Vina
 • Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam
 • Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam
 • Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Irfactory Vina
 • Công ty TNHH Khuôn Mẫu Sáng Tạo
 • Công ty Cổ phần Cơ khí Công nghệ MNK
 • Công ty TNHH Một thành viên Kankyo Japan Việt Nam
 • Công ty TNHH Nhựa Kỹ thuật Sakura - Chi nhánh Đồng Nai

Để tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 9001 mới nhất năm 2023 Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786.

 
✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786


Nếu anh chị đang tìm hiểu về bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 9001 danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.


Chia sẻ

Tin liên quan