CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Bắc Kạn: Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tạo sự chuyển biến tích cực trong thi hành nhiệm vụ

Kể từ khi được tiến hành đánh giá, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 thì các phòng ban, cơ quan tại UBND TP. Bắc Kạn đã tuân thủ được đầy đủ các nội dung về yêu cầu bộ tiêu chuẩn ban hành. Mọi hoạt động đã được chuyển biến tích cực trong khi thi hành nhiệm vụ.


Theo thời gian đó thì UBND TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) có nhiều tiến hành các giải pháp giúp đẩy mạnh và áp dụng. Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 sẽ tiến hành đạt được nhiều hiệu quả một cách tích cực nhằm đóng góp và nâng cao được hiệu lực của việc qản lý bộ máy Nhà nước trên địa bàn.

Để các đơn vị trên địa bàn TP. Bắc Kạn triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015, UBND TP.

Bộ tiêu chuẩn được các tổ chức, cơ quan tại Bắc Kạn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Hiện nay theo thống kê có tổng số 100% các phòng ban chuyên môn của TP. Bắc Kạn đã xây dựng và niêm yết công khai mục tiêu chất lượng phù hợp với mục tiêu chung và điều kiện thực tế tại đơn vị, các thủ tục hành chính được cập nhật và xây dựng quy trình theo TCVN ISO 9001: 2015.Với việc áp dụng và triển khai bộ tiêu chuẩn này thì đạt kết quả tích cực. Năm 2023 hai phường Nguyễn Thị Minh Khai và Đức Xuân đã áp dụng 114 thủ tục hành chính của 31 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. Qua triển khai giúp lãnh đạo UBND hai phường kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan để có chỉ đạo kịp thời. Những quy trình xử lý công việc tại UBND phường được chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật và theo cơ chế một cửa.

Theo đánh giá của UBND TP.Bắc Kạn, từ khi triển khai áp dụng TCVN ISO 9001:2015, các phòng, ban, cơ quan trực thuộc đã tuân thủ đầy đủ các nội dung yêu cầu của TCVN ISO 9001: 2015; cán bộ, công chức, viên chức tổ chức thực hiện công việc khoa học, nghiêm túc, hiệu quả, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong khi thi hành nhiệm vụ. Các quy trình thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, cơ quan được niêm yết công khai và được lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị căn cứ áp dụng và kiểm tra giám sát.

Dù còn một số hạn chế cần khắc phục như: Danh mục thủ tục hành chính thường xuyên có sự thay đổi, công bố mới trong khi các công chức theo dõi thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên đôi khi công tác rà soát, chỉnh sửa các quy trình chưa kịp thời; tuy nhiên, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại TP.Bắc Kạn bước đầu góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, thực hiện, giải quyết các công việc một cách hiệu quả.

 theo: Vietq.vn

Chia sẻ

Tin liên quan