CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Các công ty được hưởng lợi như thế nào với chứng nhận GOTS ?

Có rất nhiều cách mà các công ty được hưởng lợi từ việc được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu GOTS. Dưới đây chúng tôi liệt kê ra 5 lý do hàng đầu về cách thức và lý do tại sao việc được chứng nhận GOTS hỗ trợ cho trường hợp kinh doanh của công ty về tính bền vững.


Giảm thiểu rủi ro:

 • GOTS là công cụ quản lý rủi ro toàn diện cho chuỗi cung ứng của bạn.
 • GOTS đặt ra các tiêu chí xã hội và môi trường nghiêm ngặt và rộng rãi cho toàn bộ chuỗi cung ứng.
 • Các tiêu chí của GOTS là rất rõ ràng.

Sự tín nhiệm:

 • Việc chứng nhận bên thứ 3 đống góp vai trò xác minh độc lập bên ngoài so với tự công nhận.
 • Chứng nhận bao gồm việc đảm bảo chất lượng kép - kiểm tra tại chỗ và kiểm tra sản phẩm.
 • Chứng nhận cung cấp độ tin cậy và xác minh các khiếu nại mà các nhà đầu tư và công chúng mong đợi.

Hiệu quả và năng suất

 • Việc quản lý nước thải của tiêu chuẩn GOTS và các yêu cầu khác dẫn đến cải thiện hiệu quả của hệ sinh thái.
 • Các yêu cầu quản lý tuân thủ xã hội của GOTS bổ sung giúp cải thiện hiệu quả xã hội.
 • Chứng nhận GOTS tạo điều kiện quản lý chuỗi cung ứng bền vững, cắt giảm chi phí của các công ty vì họ không cần phải theo dõi toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đổi mới và khác biệt

 • Chứng nhận GOTS có thể cấp quyền truy cập vào các thị trường mới như việc mua hàng công.
 • GOTS được chính phủ công nhận và các tổ chức dệt may, thể thao, môi trường và hữu cơ hàng đầu trên toàn thế giới.
 • Đổi mới bền vững cung cấp giá trị gia tăng so với các sản phẩm thông thường.

Phát triển thị trường bền vững

 • Cho phép các công ty trở thành người điều khiển thị trường
 • Công ty sẵn sàng cho việc quy định ngày càng nghiêm ngặt.

GOTS được công nhận là tiêu chuẩn xử lý hàng đầu đối với hàng dệt may được làm từ sợi hữu  cơ trên toàn thế giới. Để được tư vấn GOTS xin liên hệ KNA Cert theo số Hotline: 093.2211.786

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status