CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì ?

Để một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được cấp giấy chứng nhận hợp quy thì sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó phải trải qua phương thức đánh giá. Phương thức 7 là một trong 2 phương thức được sử dụng phổ biến nhất khi chứng nhận hợp quy.


Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là gì ? 

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO PHƯƠNG THỨC 7

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO PHƯƠNG THỨC 7 LÀ GÌ ?

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là hoạt động đánh giá sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hay không. Mẫu sản phẩm sẽ được lấy ra từ lô hàng hóa để kiểm nghiệm

ĐỐI TƯỢNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO PHUONG THỨC 7

Tất cả các doanh nhiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có thể gây mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, tác động xấu tới môi trường khi sử dụng, vận chuyển hoặc bảo quản đều phải chứng nhận hợp quy. Phương thức 7 là phương thức chuyên dùng cho các mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

NGUYÊN TẮC KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC 7 TRONG CHỨNG NHẬN HỢP QUY

  • Các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng phương thức 7 để kiểm nghiệm phải được phân định theo lô đồng nhất
  • Khi áp dụng phương thức 7 thì không xem xét được các yêu cầu duy trì chất lượng ổn định

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO PHƯƠNG THỨC 7 

Bước 1: Lấy mẫu kiểm nghiệm

Sử dụng phương pháp xác suất thống kê để lựa chọn mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng. Chú ý lấy đủ mẫu để tiến hành thử nghiệm và lưu giữ.

Bước 2: Tiến hành kiểm nghiệm mẫu

Kiểm nghiệm mẫu tại phòng thử nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Quy trình kiểm nghiệm căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của từng loại sản phẩm

Bước 3: Thẩm định kết quả đánh giá sản phẩm

Bước 4: Công bố kết quả kiểm nghiệm

  • Trường hợp số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định thì lô hàng hóa đó vẫn được chứng nhận hợp quy.
  • Trường hợp số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép thì lô hàng hóa đó không được chứng nhận hợp quy

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO PHƯƠNG THỨC 7

HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO PHƯƠNG THỨC 7

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có hiệu lực với lô hàng hóa đã được kiểm nghiệm mà thôi

LƯU Ý KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC 7 TRONG CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Doanh nghiệp cần xác định sản phẩm xin cấp chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 có đầy đủ các đặc điểm phù hợp với phương thức đánh giá này bởi mỗi phương thức của chứng nhận hợp quy sẽ có những đặc điểm riêng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

 

Chia sẻ

Tin liên quan