CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Đào tạo TQM trong doanh nghiệp về phương pháp quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM - Total Quality Managenment) hiện nay được các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng khá nhiều. Tuy nhiên để áp dụng một cách hiệu quả nhất mang lại đến thành công cần phải được đào tạo cho nhân viên về chất lượng và TQM.


Muốn áp dụng thành công phương pháp quản lý chất lượng toàn diện, một trong những việc doanh nghiệp cần tiến hành đó là đào tạo cho nhân viên về chất lượng. Ảnh minh họa.

Có thể dựa vào tiến trình phát triển tư duy này về quản lý chất lượng. Một quy trình thường sẽ có 5 bước phát triển như sau: Kiểm tra chất lượng - Kiểm soát chất lượng - Đảm bảo chất lượng - Kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC - Total Quality Control) - Quản lý chất lượng toàn diện (TQM - Total Quality Managenment).

Trong số đó TQM – Hệ thống Quản lý chất lượng Toàn diện chính là cách quản lý khá hiệu quả mà một tổ chức, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng. Cũng như dựa vào sự tham gia của các thành viên trong tổ chức. Việc này đã đạt được một sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hang cũng như đem lại các lợi ích cho thành viên của tổ chức và xã hội.

Nếu muốn được áp dụng một cách thành công phương pháp quản lý chất lượng này. Một trong những công việc doanh nghiệp này cần phải tiến hành đó chính là đào tạo cho nhân viê am hiểu được về chất lượng và TQM.

Trong việc đào tạo cần chia ra cho 4 nhóm đối tượng thường sẽ bao gồm: Cấp lãnh đạo cao nhất, những người thường quyết định chính sách, chiến lược của tổ chức; Cấp lãnh đạo điều hành, quản lý trung gian, những người quyết định sách lược, thực thi chính sách (cấp cán bộ trung gian); Cấp giám sát, phụ trách các đội cải tiến, độ kiểm soát chất lượng, những người quyết định công việc tại chỗ; Mọi nhân viên khác, những người thực hiện công việc.

Tùy theo đối tượng được đào tạo, chương trình đào tạo thường gồm những vấn đề sau đây: Cho cán bộ lãnh đạo - quản lý cấp cao: các đặc điểm và nguyên tắc của TQM; cơ cấu tổ chức quản lý theo quá trình; điều hành hiệu quả đội cải tiến chất lượng…

Cho cán bộ quản lý trung gian: các đặc điểm và nguyên tắc của TQM; phương pháp quản lý công việc hàng ngày; sử dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lượng; hoạt động đội cải tiến chất lượng; nhóm kiểm soát chất lượng...

Cho những ngườii tham gia vào hoạt động kiểm soát chất lượng như kỹ sư, kỹ thuật: những đặc điểm và nguyên tắc của TQM; quản lý theo quá trình và cơ cấu tổ chức chéo - chức năng; áp dụng chu trình PDCA để cải tiến chất lượng; áp dụng kiểm soát chất lượng bằng thống kê; xác định chi phí không chất lượng...

Cho những người phụ trách đội cải tiến chất lượng nhóm kiểm soát chất lượng ở các bộ phận sản xuất và trưởng các bộ phận hành chính, kinh doanh; cải tiến chất lượng theo chu trình PDCA; kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê; cách xây dựng, làm việc và phát triển các nhóm kiểm soát chất lượng…

Nhìn chung, cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp cần được đào tạo và đào tạo lại một cách có kế hoạch tương thích với vị trí và nhiệm vụ cụ thể giao cho họ. Cần giáo dục, làm cho cán bộ, nhân viên hiểu và làm việc theo phương châm của TQM làm “Làm việc đúng ngay từ đầu”, phải coi trọng “phòng ngừa” khi chuẩn bị tiến hành bất cứ một việc gì.

Chia sẻ

Tin liên quan