CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hệ thống EnMS quản lý năng lượng trong ISO 50001

Chắc hẳn không ít người đã từng nghe nói tới Hệ thống quản lý năng lượng hoặc hệ thống EnMS khi tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 50001. Vậy hệ thống này là gì, tại sao lại có nhiều người quan tâm tới nó như vậy? Hãy đọc bài viết sau để có thêm thông tin về câu hỏi này.


hệ thống quản lý năng lượng theo iso 50001

→ Xem thêm Tiêu chuẩn ISO 50001


HỆ THỐNG EnMS LÀ GÌ?

“Hệ thống EMS” hay “EnMS” được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Energy Management System”, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Hệ thống quản lý năng lượng”. Hệ thống EMS giúp xác định cách thức để một tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả năng lượng, bao gồm hiệu suất năng lượng, việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng. Hệ thống quản lý năng lượng EMS được thiết lập dựa trên một loạt các quy tắc nội bộ, chính sách, quy trình, tài liệu, hồ sơ liên quan. 

MỘT SỐ THUẬT NGỮ CỦA HỆ THỐNG EnMS TRONG ISO 50001:2018

  • Chính sách năng lượng: Tuyên bố của tổ chức về (các) ý đồ, định hướng tổng thể và (các) cam kết liên quan đến kết quả thực hiện năng lượng (bao gồm hiệu suất năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng) được lãnh đạo cao nhất thể hiện một cách chính thức.
  • Hiệu suất năng lượng: Tỷ số hoặc mối quan hệ định lượng khác giữa đầu ra gồm kết quả thực hiện, dịch vụ, hàng hóa, thương phẩm hoặc năng lượng và đầu vào là năng lượng. Cả đầu vào và đầu ra đều cần được xác định rõ ràng về số lượng và chất lượng và phải đo được.
  • Sử dụng năng lượng: Việc ứng dụng năng lượng
  • Tiêu thụ năng lượng: Lượng năng lượng được ứng dụng
  • Mục tiêu năng lượng: Đích đến mà doanh nghiệp hướng tới để đạt được các kết quả cụ thể nhất quán với chính sách năng lượng
  • Chỉ tiêu năng lượng: Mục tiêu cải tiến kết quả thực hiện năng lượng có thể lượng hóa được. Chỉ tiêu năng lượng có thể nằm trong một mục tiêu
  • Cải tiến quản lý năng lượng: Hoạt động lặp lại để nâng cao kết quả thực hiện

CÁC YẾU TỐ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001 (EnMS)

Để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh cần có nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố cấu thành nên một hệ thống có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) bao gồm 3 yếu tố cơ bản sau:

  1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức là cách thức bố trí, sắp xếp nhân sự. Đó còn là sự phân công vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phải được thiết lập một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế, tương thích với năng lực cá nhân và chuyên môn của từng bộ phận.

  1. Nội quy / Quy định

Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những cách xử sự mà các chủ thể được, không được hoặc buộc phải thực hiện khi gặp phải tình huống nêu ở bộ phận giả định của quy phạm pháp luật.

Nội quy là văn bản được ban hành với mục đích ngăn ngừa sự lạm quyền của người sử dụng lao động dẫn tới việc ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người lao động cũng như kiểm soát, đảm bảo trật tự, kỉ luật và giúp các hoạt động trong một đơn vị được diễn ra bình thường. Nội quy là những quy định mang tính bắt buộc đối với những người trong một tập thể nhằm bảo đảm trật tự và kỉ luật trong tập thể đó, bên cạnh đó, nội dung nội quy không được trái với các quy định của pháp luật. Có thể hiểu nội quy là sự cụ thể hóa những quy định chưa được thỏa thuận một cách rõ ràng trong hợp đồng lao động cũng như trong luật lao động và có giá trị bắt buộc áp dụng đối với người lao động và chủ thể sử dụng lao động khi xảy ra tranh chấp lao động.

  1. Quá trình

Theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 về Hệ thống quản lý năng lượng, “Quá trình” được định nghĩa như sau: “Quá trình là tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác với nhau, cái mà biến đổi các đầu vào thành các đầu ra”. Như vậy, các nhiệm vụ, hoạt động trong quá trình phải được sắp xếp theo một trình tự cụ thể, hợp lý để dẫn tới một kết quả cuối cùng. Kết quả đó thường là vật lý (ví dụ các quá trình sử dụng năng lượng như quá trình đốt), hoặc một hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong “Quá trình” sẽ có sự tham gia của các yếu tố hữu hình như: nội quy, quy định, văn bản hướng dẫn, nguồn lực, máy móc, thiết bị, vật tư,…

→ Xem thêm Chứng nhận ISO 50001


QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG EnMS VỀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Doanh nghiệp cần thiết kế và xây dựng cấu trúc hệ thống EMS cho tổ chức mình, trong đó tập trung vào việc thiết lập các kế hoạch và quy trình thực hiện.

Bước 2: Triển khai thực hiện hệ thống EMS

Chia nhỏ hệ thống quản lý năng lượng thành các quy trình nhỏ, kết hợp với kế hoạch đã đề ra, phân công công việc cho từng bộ phận cụ thể. Để đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần phổ biến các chính sách, triển khai đào tạo cho đội ngũ nhân viên.

Bước 3: Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện ISO 50001

Để xác định xem việc xây dựng hệ thống EMS đã được triển khai theo đúng kế hoạch ban đầu hay chưa, có vướng mắc gì trong quá trình thực hiện hay không thì doanh nghiệp phải tiến hành theo dõi và đánh giá định kỳ.

Bước 4: Xem xét và cải tiến

Căn cứ vào kết quả đánh giá, doanh nghiệp tiến hành phân tích hiệu quả áp dụng hệ thống EMS. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những sai sót, có biện pháp khắc phục đối với những sự cố xảy ra và đề xuất các phương pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Bước 5: Đăng ký chứng nhận và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Sau khi khắc phục hết các vấn đề còn tồn đọng trong hệ thống quản lý năng lượng, doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ISO 50001 và tiến hành các thủ tục đánh giá theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận. Những doanh nghiệp được xác minh về sự tuân thủ ISO 50001 sẽ nhận được chứng chỉ ISO 50001 có hiệu lực trong vòng 3 năm nếu hoàn thành các cuộc đánh giá giám sát định kỳ.


Để tìm hiểu thêm về Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 – Hệ thống EnMS, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan