CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

ISO 26000 là gì ? Tiêu Chuẩn Quốc Tế về Trách Nhiệm Xã Hội

ISO 26000 LÀ GÌ?

ISO 26000 là tên của bộ tiêu chuẩn quốc tế gồm các hướng dẫn về trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn cầu. Những đơn vị áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 26000 sớm nhất là các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là các công ty có trụ sở tại Châu Âu và Đông Á, nhất là Nhật Bản. Ở Việt Nam, TCVN ISO 26000:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 26000:2010.

ISO 26000 LÀ GÌ

Tiêu chuẩn ISO 26000 không có các yêu cầu dưới dạng “phải” làm gì mà chỉ đưa ra các khuyến nghị “nên” làm gì. Bởi vậy ISO 26000 không được cấp giấy chứng nhận như các tiêu chuẩn khác mà đóng vai trò như một tài liệu hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, Tróng đó khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức báo cáo kết quả hoạt động triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội của họ với các bên liên quan.


SỰ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 26000

Tiêu chuẩn ISO 26000 được phát triển bởi 1 nhóm gồm 500 chuyên gia từ hơn 90 nước và 40 tổ chức quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) thành lập. Thành phần của nhóm xây dựng gồm 6 bên liên quan là:

 • Người tiêu dùng
 • Chính quyền
 • Các đơn vị trong ngành công nghiệp
 • Lao động
 • Các tổ chức phi chính phủ
 • Các tổ chức nghiên cứu học thuật và những người khác

Sự đa dạng của thành phần tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO 26000 cho thấy nỗ lực để tạo ra sự hài hòa của vấn đề giữa các nước phát triển và đang phát triển cũng như cân bằng giới và cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Nhóm công tác đã triển khai tất cả 8 phiên họp toàn thể trong thời gian từ năm 2005-2010 gồm các cuộc họp ủy ban bổ sung và tham vấn email trong suốt 5 năm. Sau khi tiêu chuẩn này được công bố vào ngày 1/11/2010, nhóm chuyên gia đã giải tán.


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 26000

Tiêu chuẩn ISO 26000 phù hợp với tất cả các loại hình tổ chức trong khu vực tư nhân, nhà nước và cả các tổ chức phi lợi nhuận dù cho quy mô của tổ chức lớn hay nhỏ và tổ chức hoạt động ở nước phát triển hay đang phát triển. Với những doanh nghiệp mới bắt đầu thực hiện trách nhiệm xã hội, ISO 26000 hữu ích như một tài liệu sơ lược về trách nhiệm xã hội. Còn với các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm triển khai thực hiện. Việc các Doanh Nghiệp có được chứng nhận ISO 26000 khá quan trọng giúp cải thiện các hoạt động hiện có và tích hợp trách nhiệm xã hội vào tổ chức một cách hiệu quả hơn.

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG ISO 26000 – TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 • Tiêu chuẩn ISO 26000 giúp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội
 • ISO 26000 cung cấp hướng dẫn thực tế liên quan tới việc thực hiện trách nhiệm xã hội
 • ISO 26000 giúp nâng cao độ tin cậy của các báo cáo và tuyên bố về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp tập trung vào kết quả hoạt động và thực hiện cải tiến
 • ISO 26000 – Tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội giúp củng cố niềm tin cũng như sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 26000 đạt được sự nhất quán với các tài liệu sẵn có, các hiệp ước và công ước quốc tế cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn ISO khác

ISO 26000 là gì ?


NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIÊU CHUẨN ISO 26000

Khoản 1: Phạm vi

Xác định phạm vi của tiêu chuẩn này và xác định các giới hạn và loại trừ nhất định.

Khoản 2: Thuật ngữ và định nghĩa

Xác định và đưa ra định nghĩa về các thuật ngữ chính có tầm quan trọng cơ bản để hiểu về trách nhiệm xã hội và để sử dụng tiêu chuẩn này.

Khoản 3: Hiểu biết về trách nhiệm xã hội

 • Mô tả các yếu tố và điều kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của trách nhiệm xã hội và tiếp tục ảnh hưởng đến bản chất và thực tiễn của nó
 • Mô tả bản thân khái niệm trách nhiệm xã hội - ý nghĩa của nó và cách nó áp dụng cho các tổ chức
 • Hướng dẫn cho các tổ chức vừa và nhỏ về việc sử dụng tiêu chuẩn này

Khoản 4: Nguyên tắc trách nhiệm xã hội

Giới thiệu và giải thích các nguyên tắc của trách nhiệm xã hội

Khoản 5: Nhận thức trách nhiệm xã hội và thu hút các bên liên quan

Đề cập đến hai thực tiễn về trách nhiệm xã hội: sự thừa nhận của một tổ chức đối với trách nhiệm xã hội của mình, đồng thời xác định và gắn kết với các bên liên quan của tổ chức
Cung cấp hướng dẫn về mối quan hệ giữa một tổ chức, các bên liên quan và xã hội trong việc nhận ra chủ thể và vấn đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội và về phạm vi ảnh hưởng của tổ chức

Khoản 6: Hướng dẫn các môn học chính về trách nhiệm xã hội

Giải thích các chủ đề cốt lõi và các vấn đề liên quan liên quan đến trách nhiệm xã hội
Cung cấp thông tin về phạm vi, mối quan hệ của các chủ đề và vấn đề với trách nhiệm xã hội
Trình bày các vấn đề, nguyên tắc liên quan cũng như các hành động và kỳ vọng liên quan đến các chủ đề và vấn đề

Khoản 7: Hướng dẫn lồng ghép trách nhiệm xã hội trong toàn tổ chức

 • Hiểu trách nhiệm xã hội của một tổ chức
 • Tích hợp trách nhiệm xã hội trong toàn tổ chức
 • Giao tiếp liên quan đến trách nhiệm xã hội
 • Xem xét tiến độ, cải thiện hiệu suất và đánh giá các sáng kiến ​​tự nguyện về trách nhiệm xã hội

Phụ lục A: Ví dụ về các sáng kiến ​​tự nguyện và công cụ cho trách nhiệm xã hội

Trình bày một danh sách không đầy đủ hơn 100 sáng kiến ​​và công cụ tự nguyện liên quan đến trách nhiệm xã hội nhằm giải quyết các khía cạnh của một hoặc nhiều chủ đề chính hoặc sự tích hợp trách nhiệm xã hội trong toàn bộ tổ chức

Phụ lục B: Các thuật ngữ viết tắt

Chứa các thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

Thư mục

Viện dẫn các công cụ quốc tế được coi là nguồn khuyến nghị chính thức trong tiêu chuẩn này.


Xem thêm: Tài liệu ISO 26000 tiếng Việt pdf


Thông tin liên hệ để được đào tạo - chứng nhận ISO 26000: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA

 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn
Chia sẻ

Tin liên quan