CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Khảo sát ISO về chứng nhận hệ thống quản lý quốc tế

Hàng năm có một cuộc khảo sát chứng nhận ISO nhằm thống kê số lượng chứng chỉ hợp lệ đối với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO trên toàn thế giới. Cùng KNA điểm qua bản thống kê này.


báo cáo về chứng chỉ iso


Bối cảnh

Để có thể ra được báo cáo này trong cuộc khảo sát này chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chứng nhận được công nhận và yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng chứng chỉ hợp lệ mà họ cấp tính đến cuối tháng 12 năm 2017. ). Điều này cho thấy cái nhìn tổng quan toàn diện nhất về việc chứng nhận đối với các tiêu chuẩn hiện có, bất chấp sự biến động về số lượng chứng chỉ qua các năm do sự thay đổi về số lượng các tổ chức tham gia chứng nhận và số lượng chứng chỉ mà họ báo cáo.

Kết quả

Kết quả chi tiết đối với mỗi tiêu chuẩn có sẵn trên website của ISO. Sự sụt giảm của tổng số chứng chỉ ISO 9001 và sự khác nhau giữa các quốc gia được giải thích tiếp theo bảng dưới đây.

 

Số lượng chứng chỉ năm 2016

Số lượng chứng chỉ năm 2017

 
Thay đổi

 
% Thay đổi

ISO 9001

1 105 937

1 058 504

-47 433

-4

ISO 14001

346 147

362 610

16 463

5

ISO 50001

20 216

22 870

2 654

13

ISO 27001

33 290

39 501

6 211

19

ISO 22000

32 139

32 722

583

2

ISO 13485

29 585

31 520

1 935

7

ISO 22301

3 853

4 281

428

11

ISO 20000‐1

4 537

5 005

468

10

ISO 28000

356

494

138

39

ISO 39001

478

620

142

30

TỔNG CỘNG

1 576 538

1 558 127

-18 411

-1


* Tổ chức chứng nhận được công nhận là các tổ chức đã được đánh giá độc lập bởi các thành viên cơ quan kiểm định của IAF, hiệp hội thế giới của các tổ chức kiểm định đánh giá sự phù hợp

Sự tham gia của các cơ quan chứng nhận

So với năm 2016 thì số lượng các cơ quan chứng nhận tham gia giống nhau ở năm 2017 bao gồm tất cả các tổ chức quốc tế lớn. Với toàn bộ các quốc gia thì phần lớn dữ liệu được đến từ cùng những cơ quan chưungs nhận như năm trước. Một số ít các cơ quan không tham gia dù có gây ít nhiều tác động lên tổng số tuy nhiên chúng tương đối nhỏ.

Sự thay đổi trong dữ liệu được cung cấp

Hàng năm, các cơ quan chứng nhận quốc tế lớn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lượng chứng chỉ được cấp, tuy nhiên, một vài cơ quan trong số đó cho thấy số liệu dao động tương đối lớn qua các năm. Trước khi công bố các kết quả, ISO yêu cầu họ giải thích những biến động này và, trong khi một số thay đổi thực sự đến từ thị trường, những thay đổi còn lại xuất phát từ sự khác biệt trong cách dữ liệu được báo cáo. Năm nay, phần lớn các biến động này bắt nguồn từ những khác biệt trong cách báo cáo và có tác động đáng kể đến kết quả tổng thể, đặc biệt đối với tiêu chuẩn ISO 9001.

Các quốc gia bị ảnh hưởng

Như đã giải thích ở bên trên về sự sụt giảm đáng kể số lượng chứng chỉ ISO 9001 so với năm 2016 của Ý và ở một mức độ thấp hơn như một số quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đài Bắc, Thái Lan vv. Tất cả các quốc gia này đều cho thấy sự thay đổi trong dữ liệu được cung cấp là nguyên nhân cho phần lớn, nhưng không phải là tất cả, cho sự suy giảm.

Đối với các quốc gia có số liệu giảm khác, một phần nguyên nhân quan trọng là do những cơ quan chứng nhận đã tham gia khảo sát năm 2016 nhưng lại không tham gia lần này. Đó là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam, Tây Ban Nha, Serbia, Đài Bắc, Nga và Ba Lan.

Sự loại bỏ dữ liệu về “địa điểm”

Những kết quả khảo sát trong quá khứ bao gồm dữ liệu về số lượng “địa điểm” cùng với số lượng “chứng chỉ”. Mục đích là để hiển thị mức độ bao phủ của chứng nhận bằng cách đưa vào dữ liệu về số lượng địa điểm của tất cả số chứng chỉ được báo cáo. Tuy nhiên, các dữ liệu thu thập được không đầy đủ và do đó thường không được báo cáo, dẫn đến kết quả không nhất quán đối với nhiều quốc gia. Do đó, quyết định được đưa ra là dừng việc thu thập dữ liệu về số lượng "địa điểm" và chỉ hiển thị số lượng "chứng chỉ” hợp lệ.

Theo: ISO.org

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status