CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Lợi ích và tầm quan trọng của HACCP

Tiêu chuẩn HACCP còn được gọi là phân tích mối nguy hại và kiểm sát điểm tới hạn. Đây là phương pháp hiệu quả được sử dụng toàn cầu nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống nhận diện, ngăn ngừa những mối nguy hại của thực phẩm để đạt được thỏa mãn những yêu cầu luật định và đáp ứng được nhu cầu mong muốn của khách hàng.

tầm quan trọng và lợi ích của HACCP

Tiêu chuẩn HACCP là tiêu chuẩn có yêu cầu bắt buộc ở hầu hết các nước bao gồm các nước như Mỹ và Châu Âu. Việc chứng nhận bởi một cơ quan độc lập chứng tỏ sự cam kết của bạn về thực phẩm an toàn

1: Phương pháp quản lý HACCP:

Quản lý được sự rủi ro là yêu cầu cơ bản đầu tiên trong chuỗi :  “ phân tích rủi ro”. Đây là quá trình chính sách thay thế nhằm lựa chọn những biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa thích hợp.

HACCP là công cụ quản lý mối nguy hại đặc biệt được nghiên cứu bởi Ủỷ ban Thực phẩm Codex , được hình thành bởi Tổ Nông Lương Quốc tế (FAO) và Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) về lĩnh vực thực phẩm:

Những hoạt động quản lý rủi ro bao gồm:

 • Đánh giá sự rủi ro
 • Đánh giá quản lý rủi ro tùy chọn
 • Thực hiện việc quyết định quản lý
 • Giám sát và kiểm tra

Tiêu chuẩn HACCP:

 • Nhờ áp dụng tiêu chuẩn HACCP giúp các doanh nghiệp xác định được mục tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm thỏa mãn các yêu cầu luật định, của quốc gia hay Codex
 • Tiêu chuẩn HACCP giúp phân tích mối nguy, nhận diện những mối nguy tiềm ẩn cần được kiểm sóa để ngăn ngừa thiêt hại tiềm ẩn có thể gây ra cho người tiêu dùng

2: Tại sao các doanh nghiệp nên chứng nhận HACCP?

Lợi ích mà tiêu chuẩn HACCP đem lại là rất nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất là sự cải tiến hữu hình và có thể chứng minh được của quá trình chế biến thực phẩm an toàn và thỏa mãn những yêu cầu luật định

Mục tiêu của hệ thống tiêu chuẩn này là đảm bảo được thực phẩm an toàn bởi những phương pháp nhận diện và quna rlys mối nguy thay cho việc kiểm soát kém hiệu quả và lỗi thời.

Lợi ích mà HACCP đem lại là :

 • Giúp các doanh nghiệp tự tin chứng minh độ an toàn thực phẩm bằng những phương pháp an toàn
 • Khẳng định thực phẩm được sử dụng tất cả các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để đảm bảo sản phẩm là thực phẩm an toàn
 • Khách hàng có thể yêu cầu nhà cung ứng phải được đánh giá và chứng nhận nếu hoạt động trong nước có luật định vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt
 • Tiết kiệm được thời gian quản lý và những chi phí phát sinh liên quan
 • Giảm thiểu những sản phẩm bị hư hỏng và sản phẩm thu hồi
 • Tăng cường mối quan hệ với các nhà chức trách về an toàn thực phẩm
 • Tăng cường tính hiệu quả

Các doanh nghiệp chứng nhận tiêu chuẩn HACCP là một phương pháp giao tiếp hiệu quả với nhà đầu tư và các bên liên quan khác, đây là yếu tố quan trọng chứng minh sự cam kết thực phẩm sạch đạt yêu cầu về quản lý đoàn thể, trách nhiệm đoàn thể và báo cáo tài chính

3: Chuẩn bị chứng nhận HACCP như thế nào ?

Quá trình chứng nhận bao gồm :

 • Nhận diện mối nguy hại an toàn thực phẩm và những mối nguy quan trọng
 • Nhận diện những biện pháp kiểm soát mà khả năng tự loại bỏ những mối nguy an toàn thực phẩm có liên quan hoặc giảm thiểu chúng với cấp độ chấp nhận cho phép
 • Xác định những thông số cần thiết nhằm đảm bảo các biện pháp kiểm soát hiệu quả. Trong đó bao gồm quy trình kiểm soát và hành độnh khắc phục trong trường hợp bị lỗi
 • Kiểm tra những biện pháp kiểm soát
 • Văn bản hóa hệ thống HACCP gồm kế hoạch về HACCP
 • Thực hiện, kiểm tra và cải tiến hệ thống HACCP

Điều quan trọng cần quan tâm nhất của sự cải tiến, thực hiện và chứng nhận hệ thống HACCP là một quá trình liên tục với việc đánh giá độc lập đại diện cho một yếu tố của cả quá trình đánh giá tổng thể

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status