CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Lựa chọn hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm phù hợp với công ty của bạn

Với các lựa chọn Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, làm thế nào tổ chức của bạn có thể chọn Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm phù hợp?


LỰA CHỌN LOẠI HÌNH CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM NÀO CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Chọn chương trình chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu, GFSI đóng vai trò quan trọng trong Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm. Tổ chức này có các chương trình an toàn thực phẩm hiện có. Khi một hệ thống được điểm chuẩn của điểm số, điều đó có nghĩa là chứng nhận cho chương trình được chấp nhận bởi các tổ chức yêu cầu chương trình GFSI. GFSI hiện đã đánh giá các sơ đồ so với Phiên bản thứ 6 của tài liệu Hướng dẫn. Các chương trình chứng nhận được công nhận bao gồm:

  • SQF (Thực phẩm chất lượng an toàn)
  • FSSC 22000 - Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm
  • Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm
  • IFS Thực phẩm Phiên bản 6
  • Canada GAP
  • Tiêu chuẩn thịt đỏ toàn cầu
  • GAP toàn cầu
  • Tiêu chuẩn chế biến thủy sản toàn cầu

Có chứng nhận được công nhận GFSI có thể quan trọng đối với một công ty đang bán cho một trong những nhà bán lẻ lớn đã chọn yêu cầu chương trình GFSI. Bởi vì danh sách này bao gồm những người khổng lồ như Wal-Mart, Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Akeep và Delhaize, sự công nhận GFSI rất quan trọng đối với nhiều công ty thực phẩm.

Có chứng nhận được công nhận GFSI có thể khá quan trọng đối với một Doanh Nghiệp đang bán cho một trong những nhà bán lẻ lớn đã chọn yêu cầu chương trình GFSI. Bởi vì trong danh sách này bao gồm những nhà bán lẻ khổng lồ như  Wal-Mart, Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Akeep và Delhaize, sự công nhận GFSI rất quan trọng đối với nhiều công ty thực phẩm.

Mặc dù không được GFSI công nhận, ISO 22000 cũng là một chương trình chứng nhận quan trọng cần xem xét. Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể được áp dụng cho bất kỳ công ty nào trong chuỗi thực phẩm và được công nhận trên toàn thế giới. Nếu thị trường của bạn không yêu cầu công nhận GFSI, đây là một tiêu chuẩn có thể xem xét. Nó cũng có thể rất hữu ích cho các công ty nếu phạm vi đăng ký khác không áp dụng cho phân khúc ngành của họ. ISO 22000 cũng là một phần quan trọng của tiêu chuẩn chuẩn, FSSC 22000. ISO 22000 cung cấp các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho FSSC 22000.

Các chương trình khác nhau có nội dung tương tự, nhưng chi tiết cụ thể của các yêu cầu khác nhau. Việc tổ chức các yêu cầu và quản lý chương trình chứng nhận và kiểm toán cũng khác nhau giữa các tiêu chuẩn khác nhau.

Để bắt đầu chọn tiêu chuẩn thích hợp:

Xác định xem sự công nhận GFSI có quan trọng đối với tổ chức của bạn không. Là khách hàng của bạn yêu cầu nó, hoặc thị trường của bạn ủng hộ những chương trình đó?

Xem lại các chương trình và xem nếu phân khúc ngành của bạn được bao gồm trong phạm vi chứng nhận. Ví dụ: Thực phẩm chất lượng an toàn, (SQF) có thể được áp dụng cho nhiều phân khúc ngành khác nhau bao gồm chế biến và sản xuất thực phẩm, sản xuất nguyên liệu đóng gói thực phẩm, phân phối sản phẩm thực phẩm, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và hơn thế nữa.

Xác định các tài liệu chương trình áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ, FSSC 22000 sử dụng Tiêu chuẩn ISO 22000 và một tài liệu bổ sung với các yêu cầu cho các yêu cầu Chương trình tiên quyết. Tài liệu với các yêu cầu Chương trình tiên quyết dành riêng cho phân khúc kinh doanh của bạn.

ISO / TS 22002-1 - Dành cho nhà chế biến và sản xuất thực phẩm

ISO / TS 22002-4 - Dành cho nhà sản xuất bao bì thực phẩm

SQF sử dụng Mã SQF. Mã này được tạo thành từ các Mô-đun; tất cả các công ty phải tuân thủ Mô-đun 2 cộng với một Mô-đun khác xác định các yêu cầu đối với các tiêu chuẩn GMP cho phân khúc ngành của họ.

Mô-đun 2 cộng với Mô-đun 11 cho bộ xử lý thực phẩm

Mô-đun 2 cộng với Mô-đun 13 cho các nhà sản xuất bao bì thực phẩm

Mô-đun 2 cộng với Mô-đun 4 cho các bộ xử lý thức ăn cho vật nuôi

Các chương trình chứng nhận liên tục phát triển, thêm nhiều doanh nghiệp vào phạm vi của họ và ban hành các bản sửa đổi mới của các tài liệu.

Việc chọn lựa một hệ thống phù hợp với Doanh Nghiệp của bạn là điều khá đau đầu với nhiều lãnh đạo. Hy vọng với một số thông tin trên đây sẽ có thể giúp cho Doanh Nghiệp của bạn có được 

Theo: registrarcorp

Chia sẻ

Tin liên quan